Nuorisotyö – viisi hyvää syytä

Parhaillaan vietetään valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa, nyt jo kymmenennen kerran. Nuorisotyön viikon tarkoituksena on nostaa esille nuorisotyötä tekevien tahojen toteuttamaa arvokasta työtä nuorten hyväksi ja tehdä nuorisotyön vaikuttavuutta näkyväksi. Nuoret ja nuorten parissa tehtävä kasvatustyö on usein esillä ”juhlapuheissa” ja niissä hetkissä, kun halutaan luoda merkityksellisyyttä tulevaisuuteen suuntautuvissa toimissa. Nuoret ja nuoruus on kuitenkin aina myös tässä ja nyt. Nuoruus ei ole ainoastaan keskeneräistä aikuisuutta vaan itsessään tärkeä ja arvokas elämänvaihe. Samoin on myös työ nuorten parissa.

Nuorisotyöllä on valtaisa merkitys koko yhteiskunnan rakentumisessa. Yhteiskunta toimii ja voi hyvin ainoastaan siten, että sen eri toimijat toteuttavat sosialisaatiotehtäväänsä, tukevat yksilön kiinnittymistä osaksi yhteiskuntamme erilaisia rakenteita. Nuorisotyöllä sekä lasten ja nuorten erilaisten harrastustoiminnan toteuttajien rooli tässä onkin erittäin keskeinen.

Onkin suhteellisen helppoa nimetä niitä asioita, joiden kautta nuorisotyö tuottaa nuoruuttaan eläville yksilöille hyvää elämää.

  1. Nuorten tukeminen ja ennaltaehkäisy: Nuorisotyö tarjoaa nuorille ympäristön, joka tukee ja on riittävän turvallinen, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä. Tällainen ympäristö auttaa nuoria käsittelemään erilaisia haasteita, kuten mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Nuorisotyössä tehdään ennaltaehkäisevää työtä, jonka tarkoitus on auttaa vähentämään nuorten kohtaamia ongelmia. Tämä säästää yhteiskunnalle rahaa ja resursseja pitkällä aikavälillä.
  2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja demokratia: Nuorisotyössä luodaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan nuorten sosiaalisia suhteita. On tärkeää tarjota nuorille mahdollisuus kuulua johonkin ryhmään ja tuntea kuuluvansa johonkin suurempaan. Nuorisotyön tarkoitus on kannustaa nuoria osallistumaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamaan asioihin, jotka koskevat heitä. Tämä vahvistaa demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta ja luo osallisuuden kokemuksen nuorille.
  3. Monipuoliset toimintamuodot: Nuorisotyö tarjoaa monipuolisia toimintamuotoja, kuten harrastusmahdollisuuksia, leirejä, kerhoja ja tapahtumia, jotka auttavat nuoria löytämään omat kiinnostuksenkohteensa. Toiminnan ja harrastusten kautta vahvistetaan nuorten taitoja, vuorovaikutusta sekä tuetaan itsetunnon positiivista kehittymistä.
  4. Koulutus ja ammatillinen kehittyminen: Nuorisotyössä on usein mukana ammattitaitoisia ohjaajia ja kasvattajia, jotka voivat auttaa nuoria löytämään oman polkunsa koulutuksen ja työelämän parissa. Muukin palveluohjaus yhteiskunnan eri palveluinstituutioiden pariin on merkityksellistä monelle nuorelle, jotka eivät muutoin löytäisi palvelujen piiriin.
  5. Kulttuurinen monimuotoisuus ja tasa-arvo: Suomessa nuorisotyö tukee myös kulttuurista monimuotoisuutta, ja se voi tarjota tilan eri taustoista tuleville nuorille ilmaista itseään ja jakaa kokemuksiaan. Tämä on keskeistä myös demokratiakasvatuksen, kotoutumisen ja osallisuuden näkökulmasta. Nuorisotyö pyrkii edistämään sosiaalista tasa-arvoa ja tukemaan nuoria, jotka tulevat erilaisista taustoista ja elämäntilanteista.

Suomalainen nuorisotyö on merkittävää, koska se tukee nuorten hyvinvointia, edistää yhteiskunnallista vakautta, vähentää ongelmia ja luo mahdollisuuksia nuorten kasvuun ja kehitykseen. Se on investointi tulevaisuuteen, ja sillä on myönteisiä vaikutuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle kokonaisuutena.

Kuopiolaisten nuorisotyön ammattilaisten ajatuksia nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä voit kuunnella STEPCASTista. Aiheesta keskustelemassa Kuopion kaupungin nuorisopäällikkö Janne Katajisto sekä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisosihteeri Hanna Kärsämä.

Pekka Kosonen, ammatillinen opettaja, tiimivalmentaja, kasvatus- ja ohjausala, STEP-koulutus

Kuuntele STEPcast aiheesta, tutustu kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon tai lue lisää nuorisotyön viikosta