Mikä lastenohjaaja on?

Lastenohjaaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen. Kelpoisuuden lastenohjaajaksi saat suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan opinnot. Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodeissa tai esiopetuksessa, avoimessa varhaiskasvatuksessa esim. leikkipuistoissa ja perhekeskuksissa. Lisäksi voit saada kelpoisuuden työskennellä Suomen kirkon evankelis-luterilaisen seurakunnan lastenohjaajan työtehtävissä.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen tulevaisuudelle ja lastenohjaajana pääset vaikuttamaan siihen.

Lastenohjaajan työ on merkityksellistä. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen tulevaisuudelle ja lastenohjaajana pääset vaikuttamaan siihen. Työ vaatii sensitiivisyyttä, koska merkityksellisimmät asiat voivat olla äärimmäisen pieniä.

Mitä koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa opiskellaan ammatillisia sekä yhteisiä opintoja. Ammatillisissa pakollisissa tutkinnon osissa lähdetään ammatillisesta vuorovaikutuksesta, lasten kasvusta ja kehityksestä, lasten ja perheiden kohtaamisesta sekä työtiimissä toimimisesta. Varhaiskasvatuksen työtapojen, leikin, liikkumisen, taiteilemisen ja tutkimisen toteuttaminen ovat keskeisiä sisältöjä. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia harjoitellaan monipuolisesti. Lisäksi perehdytään kasvatusyhteistyöhön perheiden kanssa ja perhetoiminnan ohjaamiseen.

Ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventää osaamistasi mm. tukea tarvitsevien lasten, luonto- ja elämystoiminnan, ilmaisun tai liikkumisen ohjaamisessa.

Opetuksessa painottuu toiminnallisuus, yhteinen tekeminen ja käytännön ratkaisujen löytäminen teoreettisen tiedon lisäksi. Opiskelijaryhmässä työskentely on tärkeä tuki oppimiselle.

Yhteisissä tutkinnon osissa opiskellaan yleissivistäviä aineita, mm. kieliä, matematiikkaa ja yhteiskunnallisia aineita.

Lastenohjaaja koulutuksen kesto

Opintojen kestoon vaikuttaa opiskelijan aikaisemmat opinnot ja tutkinnot. Osaamista tunnustetaan ja tunnistetaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa opintojen alussa. Yhteishaun opiskelijoilla opintojen kesto on yleensä 2,5–3 vuotta. Jatkuvan haun opiskelijoilla opintojen kesto on 1–2 vuotta. Lue lisää jatkuvasta hausta.

Oppisopimus, lastenohjaajaksi töitä tehden

Oppisopimuskoulutus sopii erinomaisesti lastenohjaajaopintoihin. Työskentely varhaiskasvatuksen työympäristöissä tukee kasvattajana kehittymistä, teorian ja käytännön yhdistämistä ja antaa usein mahdollisuuden kasvatusvastuullisena toimimiseen jo opintojen aikana. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja saa palkkaa.

Opintoja voi suorittaa myös päätoimisena opiskelijana, jolloin  työpaikalla oppiminen tapahtuu koulutussopimusjaksoilla.

Lastenohjaajan koulutus verkossa

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa perhepäivähoidon osaamisalan suorittaneet saavat kelpoisuuden toimia lastenhoitajan työtehtävissä varhaiskasvatuksessa suorittamalla Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osan. Tämän tutkinnon osan suorittaminen on mahdollista toteuttaa verkko-opintoina. Lue lisää verkkokoulutuksesta.

Maksaako lastenohjaajan koulutus?

Lastenohjaajan koulutus on valtion rahoittamaa maksutonta ammatillista koulutusta.

Mitä lastenohjaajalta vaaditaan?

Lastenohjaajan koulutus on toisen asteen koulutus, johon hakeutumisen edellytyksenä on perusopetuksen oppimäärä. Opiskelijavalinnassa sovelletaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin, kun on kyse alaikäisten turvallisuudesta. Ammatillisia opintoja ei voida myöskään mukauttaa.

Lastenohjaajan koulutuksen opiskelijavalinnoissa painottuvat vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata lapsia ja perheitä. Eduksi on myös kyky työskennellä joustavasti muuttuvissa työtilanteissa.

Missä lastenohjaajaksi voi opiskella?

STEP-koulutuksessa voi opiskella lastenohjaajaksi usealla paikkakunnalla eri puolella Suomea, esim. Helsingissä, Järvenpäässä, Kokkolassa, Kuopiossa, Lapualla, Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Tampereella. Ruotsinkielistä koulutusta toteutetaan Uusikaarlepyyssä ja Helsingissä. Lue lisää kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnnosta.

STEP-koulutus on maan suurin kasvatus- ja ohjausalan koulutuksen järjestäjä. Lastenohjaajan koulutus käynnistyi ensimmäisenä Suomessa 1970-luvulla STEP-koulutuksen Järvenpään kampuksella. STEP-koulutus tunnettiin aiemmin nimellä Seurakuntaopisto.