Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

07.11.2022 — 22.09.2023
Hakuaika:
11.10.2022 — 01.12.2023
Lapua
Valmentava koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: 220 € / kk
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja kuuluu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen voidaan valita myös muita maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen ja kotoutumiseen, mutta eivät kuulu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A1.1 ja valittava osaa latinalaisen kirjaimiston.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2022) pohjalta. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan yksilöity opiskelusuunnitelma. Opiskelijalle esitellään jatko-opiskelumahdollisuuksia ja häntä ohjataan sopivalle työ- tai koulutuspolulle. Koulutuksen kestoon vaikuttaa osallistujan kielitaso ja opiskeluvalmiudet.

Koulutuksessa sovelletaan oppijalähtöisiä ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Koulutus sisältää työssäoppimista työpaikalla. Koulutukseen kuuluu myös verkko-opiskelua ja tutustumiskäyntejä. Opetus tapahtuu 15-20 hengen ryhmissä. Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa.

Kustannukset:
Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Muutoin koulutuksen hinta on 220 €/kk. Koulutuksen hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivinä. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua. Aikaisempina vuosina STEP-koulutuksella on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

Hakeminen:
Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakijat kutsutaan alkuhaastatteluun, jossa selvitetään hakijan opiskeluvalmiudet, kielitaito sekä kartoitetaan hänen luku- ja kirjoitustaitonsa. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä.

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö
Anne Hautala

0404808964
opintosihteeri
Jaana Hiipakka
jaana.hiipakka@step.fi
+385401829419