Oppisopimusopiskelijana perustutkinnossa

Oppisopimusopiskelijana olet määräaikaisessa työsuhteessa ja opiskelet tutkintoon työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä sekä osallistut mahdollisiin lähipäiviin HOKSissa sovitun mukaisesti. Oppisopimuksesi on voitu tehdä koko oppiajalle tai sitä lyhyemmälle jaksolle. Mikäli oppisopimuksesi päättyy ennen valmistumistasi, sitä on mahdollista jatkaa nykyisessä työpaikassasi, voit hankkia toisen työpaikan tai siirryt/palaat jatkamaan opintoja ilman oppisopimusta. Opiskeluoikeutesi koulussa ei pääty, vaikka oppisopimuksesi päättyisi. Tutkinnon aikana sinulla voi olla useampia oppisopimuksia eri työpaikoissa ja oppisopimus- ja koulutussopimusjaksot voivat vuorotella.

Mikäli olit jo ennen oppisopimuksen solmimista määräaikaisessa/vakituisessa työsuhteessa, oppisopimus on tehty olemassa olevan työsuhteesi rinnalle, eikä se muuta aikaisemman työsuhteesi ehtoja.

Oppisopimusopiskelijan edut ja velvollisuudet

Oppisopimusopiskelijana olet työlainsäädännön piirissä kuten muutkin työpaikkasi työntekijät. Sinulle kuuluvat työnantajan puolesta vakuutusturva ja muut työsuhteeseen kuuluvat edut. Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti.

Myös velvollisuudet, kuten esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus, koskevat sinua oppisopimuksella työskennellessäsi.

Opintososiaaliset edut

Jos sinulle aiheutuu ansionmenetystä koululla lähipäiviin osallistumisesta eli oppisopimuksellasi on sovittu, että työnantaja ei maksa lähipäivistä palkkaa, olet oikeutettu päivärahaan, 15 €/päivä ja mahdollisesti perheavustukseen (alle 18 v huollettava) 17 €/päivä.

Lisäksi riippumatta lähipäivien palkallisuudesta, olet oikeutettu matkakustannusten korvauksiin kerran viikossa, mikäli kotoasi lähiopintoihin on yli 10 km/suunta. Oppivelvollisilla yli 7 km/suunta. Korvaus on 0,33 €/km tai HSLn alueella erillisen korvaustaulukon mukaisesti.

Sinulle myönnetyistä opintososiaalisista eduista olet saanut päätöksen postitse kotiin. Edut haetaan Wilmassa ja ne sinun tulee hakea lähipäivien jälkeen kohtuullisessa ajassa, esim. kuukausittain.

Työsuhteessa olevana oppisopimusopiskeijana olet työntekijä/palkansaaja, joten oikeutta ilmaiseen ruokailuun koululla tai VRn/Matkahuollon alennuksiin ei oppisopimuksen aikana ole. Työntekijänä et myöskään ole oikeutettu opintotukeen, koulumatkatukeen tms. Myös mahdolliset oppimateriaalit sinun tulee hankkia itse. Oppivelvollisille oppisopimusopiskelijoille opiskelumateriaalit ovat maksuttomat.

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksesi aikana voi tulla erilaisia muutoksia suunniteltuihin ja sovittuihin asioihin.

Kaikista muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen opettajan ja/tai oppisopimuskoordinaattorin kanssa. Muutoksista sovitaan yhteisesti ja kirjallisesti aivan kuten oppisopimuksestakin.

Oppisopimusaikaa voidaan tarvittaessa lyhentää tai jatkaa, oppisopimus voidaan väliaikaisesti keskeyttää esim. pidemmän sairausloman/muun poissaolon ajaksi tai opintojen sisältöön voi tulla muutoksia.

Tarvittaessa oppisopimus on mahdollista myös purkaa joko yhteisellä päätöksellä, koeaikana tai lain mukaisilla purkuperusteilla. Purkamisesta on aina oltava etukäteen yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin.

Oppisopimus päättyy automaattisesti, kun HOKSissa asetetut tavoitteet on saavutettu ja näytöt suoritettu, vaikka oppisopimusaikaa olisi ollut jäljellä.

Työpaikkaohjaajan vaihtumisen, oman osoitteen, nimen, tilinumeron yms. muutokset voit ilmoittaa sähköpostilla oppisopimuspalvelut@step.fi

Kysy lisää

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimuskoordinaattoreihin Leenaan tai Heliin