Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjänä voit hankkia itsellesi täydennyskoulutusta oppisopimuksella. Voit olla aloittava yrittäjä tai jo pitkään yrittäjänä toiminut konkari. Opiskelet omassa yrityksessäsi arkisia työtehtäviä tehden ja täydennät sitä oppimista teoriaopinnoilla oppilaitoksessa, verkko-opinnoilla tai etänä.

Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja koulutuksenjärjestäjän väliseen sopimukseen.

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista silloin, kun yritysmuotosi on toiminimi, osakeyhtiö, ay, ky tai olet osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä. Yritykselläsi tulee olla y-tunnus sekä maksat yel- tai myel -vakuutusta.

Voit opiskella yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai oman ammattialasi opintoja. Yrityksessäsi tulee olla riittävästi sellaista tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet, jotta tutkinnon edellyttämä osaaminen on mahdollista hankkia työskentelemällä omassa yrityksessäsi. Oppisopimus edellyttää vähintään 25 h/viikko työtä yrittäjänä.

Yrittäjäopiskelijan mentori

Myös yrittäjänä tarvitset oppisopimuksessa itsellesi työpaikkaohjaajan eli mentorin. Mentori voi olla omasta yrityksestäsi tai jostain toisesta yrityksestä tai muutoin ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan ohjaajaksesi soveltuva. Voit myös tiedustella mentoria valtakunnallisesta mentoripankista. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kanssasi.

Mentorin kanssa tapaatte ja pidätte yhteyttä omien tarpeittesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Mentori tukee ja ohjaa sinua opinnoissasi, hän jakaa omaa tietotaitoaan ja kokemustaan, keskustelee kanssasi ja kannustaa eteenpäin. Mentori sitoutuu säännöllisiin tapaamisiin ja yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa koko oppisopimuksesi ajaksi.

Mahdollisesta mentorille maksettavasta koulutuskorvauksesta sovitaan aina oppisopimuksen solmimisvaiheessa.

Oppisopimuksen kustannukset yrittäjälle

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia. Joissain ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa saattaa olla koulutusmaksu, oppisopimuksessa esim. 100 – 200 €/koko tutkinto.

Opintososiaaliset edut

Jos sinulle aiheutuu ansionmenetystä koulupäiviin osallistumisesta, olet oikeutettu päivärahaan, 15 €/päivä ja mahdollisesti perheavustukseen (alle 18 v huollettava) 17 €/ päivä.

Lisäksi olet oikeutettu matkakustannusten korvauksiin kerran viikossa, mikäli sinulla on lähiopintoihin yli 10 km/suunta. Korvaus on 0,33 €/km tai HSLn alueella erillisen korvaustaulukon mukaisesti.

Mikäli teoriaopintoihin osallistuminen edellyttää majoittumista opiskelupaikkakunnalla, on mahdollista hakea myös majoittumiskorvausta.

Sinulle myönnetyistä opintososiaalisista eduista saat päätöksen postitse. Edut haetaan Wilmassa ja ne sinun tulee hakea lähipäivien jälkeen kohtuullisessa ajassa, esim. kuukausittain.

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksesi aikana voi tulla erilaisia muutoksia suunniteltuihin ja sovittuihin asioihin.

Kaikista muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen opettajan ja/tai oppisopimuskoordinaattorin kanssa. Muutoksista sovitaan yhteisesti ja kirjallisesti aivan kuten oppisopimuksestakin.

Oppisopimusaikaa voidaan tarvittaessa lyhentää tai jatkaa, oppisopimus voidaan väliaikaisesti keskeyttää esim. pidemmän sairausloman/muun poissaolon ajaksi tai opintojen sisältöön voi tulla muutoksia.

Tarvittaessa oppisopimus on mahdollista myös purkaa joko yhteisellä päätöksellä, koeaikana tai lain mukaisilla purkuperusteilla. Purkamisesta on aina oltava etukäteen yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin.

Oppisopimus päättyy automaattisesti, kun HOKSissa asetetut tavoitteet on saavutettu ja näytöt suoritettu.

Mentorin vaihtumisen, oman osoitteen, nimen, tilinumeron yms. muutokset voit ilmoittaa sähköpostilla oppisopimuspalvelut@step.fi

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimuskoordinaattoreihin Leenaan tai Heliin

Tutustu myös Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolkuun