Oppisopimusopiskelijana ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa

Olet hankkimassa täydennyskoulutusta oppisopimuksella opiskellen omassa työssäsi arkisia työtehtäviä tekemällä ja täydennät oppimistasi teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Työssä olevalle oppisopimus onkin ehdottomasti suosittelemamme opiskelumuoto.

Usein oppisopimus on solmittu jo olemassa olevan työ- tai virkasuhteen rinnalle, mutta ammatti- tai erikoisammattitutkinnon opiskelulla on mahdollista aloittaa myös uusi työsuhde. Oppisopimus ei muuta olemassa olevan työsuhteesi ehtoja (esim. palkkaa, työaikaa, vuosilomaoikeutta, etuja, velvollisuuksia), ellette työnantajan kanssa jostain ole erikseen sopineet.

Lisäkoulutuksissa oppisopimus tehdään usein koko oppiajalle, mutta se on mahdollista solmia myös lyhyemmälle jaksolle. Mikäli oppisopimuksesi päättyy ennen, kun olet saanut opinnot valmiiksi, sitä on mahdollista jatkaa. Jos työsuhteesi päättyisi kesken opintojen, voit jatkaa opintoja toisessa työpaikassa tai siirryt jatkamaan opinnot loppuun ilman oppisopimusta. Opiskeluoikeutesi oppilaitoksessa ei pääty, vaikka oppisopimuksesi päättyisi.

Mikäli opiskelet ns. alalle tulo ammattitutkintoa*, lue lisää sivun alareunasta.

Opintososiaaliset edut

Jos sinulle aiheutuu ansionmenetystä oppilaitoksessa lähipäiviin osallistumisesta eli oppisopimuksellasi olette työnantajan kanssa sopineet, että työnantaja ei maksa lähipäivistä palkkaa, olet oikeutettu päivärahaan, 15 €/päivä ja mahdollisesti perheavustukseen (alle 18 v huollettava) 17 €/ päivä.

Lisäksi riippumatta lähipäivien palkallisuudesta, olet oikeutettu matkakustannusten korvauksiin kerran viikossa, mikäli kotoasi lähiopintoihin on yli 10 km/suunta. Korvaus on 0,33 €/km tai HSLn alueella erillisen korvaustaulukon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti olette voineet sopia, että työnantaja korvaa matkakustannuksesi työnantajan matkakorvauskäytännön mukaisesti.

Sinulle myönnetyistä opintososiaalisista eduista saat päätöksen postitse. Edut haetaan Wilmassa ja ne sinun tulee hakea lähipäivien jälkeen kohtuullisessa ajassa, esim. kuukausittain.

Myös oppisopimusopiskeijana olet edelleen työntekijä/palkansaaja -statuksella, joten oikeutta esim. VRn tai Matkahuollon alennuksiin ei ole. Voit kuitenkin hyödyntää oppilaitoksemme Slice.fi digitaalisen opiskelijakortti -sovelluksen kevytversiokorttia, jolla saat muita opiskelijaetuja kautta Suomen.

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuksesi aikana voi tulla erilaisia muutoksia suunniteltuihin ja sovittuihin asioihin.

Kaikista muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen opettajan ja/tai oppisopimuskoordinaattorin kanssa. Muutoksista sovitaan yhteisesti ja kirjallisesti aivan kuten oppisopimuksestakin.

Oppisopimusaikaa voidaan tarvittaessa lyhentää tai jatkaa, oppisopimus voidaan väliaikaisesti keskeyttää esim. pidemmän sairausloman/muun poissaolon ajaksi tai opintojen sisältöön voi tulla muutoksia.

Tarvittaessa oppisopimus on mahdollista myös purkaa joko yhteisellä päätöksellä, koeaikana tai lain mukaisilla purkuperusteilla. Purkamisesta on aina oltava etukäteen yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin.

Oppisopimus päättyy automaattisesti, kun HOKSissa asetetut tavoitteet on saavutettu ja näytöt suoritettu.

Työpaikkaohjaajan vaihtumisen, oman osoitteen, nimen, tilinumeron yms. muutokset voit ilmoittaa sähköpostilla oppisopimuspalvelut@step.fi

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oppisopimuskoordinaattoreihin Leenaan tai Heliin

*) Mikäli opiskelet ns. alalle tulo ammattitutkintoa, katso myös Oppisopimusopiskelijana perustutkinnossa. Näitä tutkintoja ovat:

  • Kasvatus- ja ohjausalan AT; koulunkäynninohjaaja, perhepäivähoitaja
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan AT; laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja
  • Seurakunta- ja hautauspalvelualan AT; suntio, hautaustoimistotyöntekijä