Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Hankeaika

1.1.2020-30.6.2022

Tavoitteet

 1. Vammaisalan tulevaisuuden osaamisen ja visioiden kartoittaminen vammaisalan osaamisen kehittämisen ja osaamisverkoston perustaksi
 2. Vammaisalan osaamisen vahvistaminen ja alan työvoiman saatavuuden edistäminen
 3. Uusien toimintamallien kehittäminen vammaistyön eri toimintaympäristöihin ja vammaisalan ”brändin” vahvistaminen.

Hankkeen toimenpiteet

 1. Vammaisalan osaamiskartoituksen tekeminen
 2. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin suunnitellaan tutkinnon osa (15 op), teemana vammaistyö
 3. Vammaisalan opintopolun suunnittelu ja pilotointi
 4. Vammaisalan vetovoimaisuuden kehittäminen.

Tulokset

Lyhyen aikavälin tuloksia:

 1. Yhteistyön ja verkostojen tiivistyminen ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen sekä työelämän kesken
 2. Testattu ja mallinnettu paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva vammaistyön tutkinnon osa ja siihen liittyvä ohjausmalli koulutuksen ja työelämän käyttöön
 3. Avoimen amk:n vammaisalan osaamiskokonaisuus sekä opintoihin kytkeytyvän ohjausmalli alueelliseen käyttöön
 4. Uudet arvioidut työelämän toimintamallit, joissa korostuu mm. rekrytointiosaaminen, hoivateknologinen osaaminen sekä uudet toimintamallit vammaistyöhön.

Pitkän aikavälin tuloksia:

 1. Tunnistetaan yhä paremmin vammaisalan osaamistarpeita ja vastataan niihin aikaisempaa tehokkaammin – osaamisen vahvistuminen
 2. Vammaisalan vetovoiman vahvistuminen ja vammaistyöstä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja vammaisalalle hakeutuvien työntekijöiden määrällinen kasvu
 3. Osaamisen ja verkostojen tiivistäminen vammaistyössä.

Tuloksia, hyviä toimintamalleja ja materiaaleja:

Hankkeen loppujulkaisun Vetovoimaa vammaisalalle, 2022 voit ladata pdf:nä tästä linkistä.

Hankkeessa tuotettua videomateriaalia löytyy YouTube kanavalta Vetoa Vammaisalalle.

Työntekijänä kehitysvammatyössä 15osp opinnot (valinnainen tutkinnon osa):

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Diakonia Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savas-Säätiö sr
Vaalijalan kuntayhtymä

Lisätietoja

Halonen Mervi, opettaja
mervi.halonen@step.fi
p. 040 6378106

Lue lisää

https://www.vetoavammaisalalle.fi/