Työelämän digitaitoja

Hankeaika

1.1.2022-31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Digitaidot haltuun -koulutukseen osallistujien työelämässä tarvittavia digitaitoja sekä digitaalista työnhakua.

Toimenpiteet

Hankerahoituksella järjestetään Digitaidot haltuun -koulutusta STEP-koulutuksen eri kampuksilla.

Digikoulutukseen kuuluu neljä eri moduulia, joissa perehdyttää digitaalisten sisältöjen ja välineiden perusasioihin ja palveluiden käyttöönottoon. Erityisesti painotetaan työnhakua palvelevien asiointisivustojen haltuunottoa. Koulutuksen sisällöissä tutustutaan työnhakua palvelevien ja työelämässä käytettäviin sosiaalisen median palveluihin ja käyttöön sekä harjoitellaan video cv:n tekoa. Lisäksi syvennytään tietoturvaan, turvalliseen asiointiin verkossa
sekä syvennetään tietämystä tiedon ja toimintojen alkuperästä ja verkossa toimimisesta
Moduulien alussa arvioidaan opiskelijoiden osaamisen lähtötaso, jonka perusteella tarkemmat sisällöt valitaan.

Tulokset

Koulutukseen osallistuja päivittää omaa digiosaamistaan omien työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Markkanen Helena, hankepäällikkö
helena.markkanen@step.fi
p. 050 4005084