It’s digi time

Hankeaika

1.1.2022-31.8.2023

Tavoitteet

Kasvatus- ja ohjausalan opettajien digitaalisten valmiuksien ja verkkopedagogiikan osaamisen kasvu

Toimenpiteet

Hankkeen aikana tarjotaan Suomen Nuoriso-opiston ja STEP-koulutuksen Pieksämäen kampuksen opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta verkkopedagogisten ja digitaalisten taitojen lisäämiseksi. Koulutusten aiheita ovat mm. saavutettavuus, tekijänoikeudet, verkkopedagogiikka, pelillisyys ja virtuaaliosuus (AR, VR).

Rahoittaja

Europpan sosiaalirahasto (ESR)
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry, hankkeen hallinnoija

https://paukkula.fi/paukkula/its-digi-time-hanke/

Lisätietoja

Helena Markkanen
Hankepäällikkö Ruokolahti helena.markkanen@step.fi +358 504005084