Näe mut!

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen

Hankeaika

1.1.2022-31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuisten perustaitoja ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa suunnitellaan matalan kynnyksen työllistymistä ja työmahdollisuuksia edistäviä koulutusmalleja aikuisille.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan Valmiina työelämään- ja Hyvinvoinnin koulutusohjelmat tukemaan osallistujien perustaitoja ja työllistymistä.. Koulutukset toteutetaan toiminnallissa ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. STEP-koulutus toteuttaa syksyllä 2022 6 op laajuisen Valmiina työelämään koulutuksen teemalla hyvinvoinnin tukeminen kasvatus- ja ohjaustyössä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena koulutuksiin osallistuneet ovat vahvistaneet omaa osaamistaan ja hankeverkoston tuella jatkavat koulutuspolkuaan kohti työelämää.

Rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Järvenpään Opisto, hankkeen hallinnoija

Jokelan kansalaisopisto

Keravan Opisto

Tuusulan Opisto

Lisätietoja

Koistiola Meri-Tuuli, koulutuspäällikkö

meri-tuuli.koistiola@step.fi

p. 040 404849132