Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus?

Hankeaika

5.5.2021-30.6.2023

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestetään eri kouluasteiden opetushenkilöstölle maksutonta henkilöstökoulutusta eri puolilla Suomea.

Koulutuksen sisältöinä ovat AVEKKI ja MOD-koulutukset.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet koulutuksista:

AVEKKI-koulutuksia :

18.-19.4.2023 Ruokolahti

MOD-koulutuksia:

5.-6.6.2023 Lapua
8.-9.6.2023 verkkokoulutus

Tulokset

AVEKKI ja MOD-henkilöstökoulutusten kautta on tuettu opetushenkilöstön osaamista oppivelvollisuuden laajentamiseen toimeenpanossa.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Helena Markkanen
Hankepäällikkö Ruokolahti helena.markkanen@step.fi +358 504005084