Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus?

Hankeaika

5.5.2021-30.6.2023

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestetään eri kouluasteiden opetushenkilöstölle maksutonta henkilöstökoulutusta eri puolilla Suomea.

Koulutuksen sisältöinä ovat AVEKKI ja MOD-koulutukset.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet koulutuksista:

AVEKKI-koulutuksia :

20.-21.9.2022 Pieksämäki

8.-9.11.2022 Ruokolahti

22.-23.11.2022 Lapua

MOD-koulutuksia

22.-23.11.2022 Ruokolahti

Tulokset

AVEKKI ja MOD-henkilöstökoulutusten kautta on tuettu opetushenkilöstön osaamista oppivelvollisuuden laajentamiseen toimeenpanossa.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Markkanen Helena, hankepäällikkö

helena.markkanen@step.fi

p. 050 4005084