Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Hankeaika

1.1.2021-31.12.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

STEP-koulutus on mukana hankkeen painopisteissä:

  1. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen.
  2. LiikkuvaAmis-toiminnan ja ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen.
  3. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Tulokset

  1. Opiskelijakuntatoiminta kaikilla kampuksilla on systematisoitu ja toiminnassa.
  2. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisen tueksi on saatu uusia työvälineitä: LiikkuvaAmis-toiminta ja työkykypassi.
  3. Turvallisuusprosessi on tehty ja siitä on tiedotettu. STEP-koulutuksen turvallisuuden vuosikello.
  4. Hankeverkoston hyvät käytänteet on koottu yhteiseen digitaaliseen ammatillisen koulutuksen toimintakäsikirjaan. Tästä pääset tutustumaan verkoston kehittämiin hyviin käytänteisiin.

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Lisätietoja

Markkanen, Helena, hankepäällikkö,
helena.markkanen@step.fi
p. 050 400 5084

Panula, Kirsti, opiskelijapalvelupäällikkö,
kirsti.panula@step.fi
p. 044 760 4244

Verkostokumppanit

Suomen Kansanopistoyhdistys ry, hankkeen hallinnoija
Kiljavan Opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Haapaveden Opisto
Kankaanpään Opisto
Kanneljärven Opisto
Paasikivi-Opisto
Peräpohjolan opisto
Pohjois-Savon opisto
Rauduskylän Kristillinen Opisto
Rovala-Opisto