Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Hankeaika

1.1.2021-31.12.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

STEP-koulutus on mukana hankkeen painopisteissä:

  1. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen.
  2. LiikkuvaAmis-toiminnan ja ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen.
  3. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Tulokset

  1. Opiskelijakuntatoiminta kaikilla kampuksilla on systematisoitu ja toiminnassa.
  2. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisen tueksi on saatu uusia työvälineitä: LiikkuvaAmis-toiminta ja työkykypassi.
  3. Turvallisuusprosessi on tehty ja siitä on tiedotettu.
  4. Hankeverkoston hyvät käytänteet on koottu yhteiseen digitaaliseen ammatillisen koulutuksen toimintakäsikirjaan. Tästä pääset tutustumaan verkoston kehittämiin hyviin käytänteisiin.

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Lisätietoja

Markkanen, Helena, hankepäällikkö,
helena.markkanen@step.fi
p. 050 400 5084

Panula, Kirsti, opiskelijapalvelupäällikkö,
kirsti.panula@step.fi
p. 044 760 4244

Verkostokumppanit

Suomen Kansanopistoyhdistys ry, hankkeen hallinnoija
Kiljavan Opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Haapaveden Opisto
Kankaanpään Opisto
Kanneljärven Opisto
Paasikivi-Opisto
Peräpohjolan opisto
Pohjois-Savon opisto
Rauduskylän Kristillinen Opisto
Rovala-Opisto