Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Kehittämisessä huomioidaan opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet omaa oppimispolkua koskevissa asioissa sekä opiskelijoiden osallisuuden huomioiminen oppilaitoksen päätöksentekoprosesseissa. Lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden etäosallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä opiskelijakunnan yhteistyötä nuorisovaltuustojen ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Toimenpiteet

Opiskelijoiden ja työntekijöiden yhteisessä webinaarissa sekä kampuskohtaisissa työpajoissa etsitään kehittämisehdotuksia opiskelijavaikuttamisen ja osallisuuden edistämiseksi. Kehittämisehdotuksista kootaan päätösesitys opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Opiskelijavaikuttamisen uudet toimintatavat kuvataan ja otetaan käyttöön.

Opiskelijakuntien käyttöön hankitaan tarpeellista kokoustekniikkaa  etävaikuttamisen ja -osallistumisen mahdollistamiseksi sekä alusta opiskelijoiden kampusten väliseen yhteydenpitoon.

Opiskelijatoiminnan koordinaattori ja kampusten hyvinvointiryhmät tukevat opiskelijakuntaa osallistumaan   kampuspaikkakuntien nuorisovaltuustojen ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Osallistutaan hankeverkoston yhteiseen toimintaan.

Tulokset

STEP-koulutuksella on käytössä  opiskelijavaikuttamisen kokonaiskuvaus oppilaitoksen päätöksenteossa sekä opiskelijan opiskelupolkua koskevissa asioissa. Opiskelijavaikuttamisen kokonaisuus sisällytetään osaksi oppilaitoksen kehittyvää kokonaisuusarkkitehtuuria.

Opiskelijoiden tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset  mahdollisuudet osallistua sekä omaa oppimispolkua että koko organisaatiota koskevaan päätöksentekoon ovat parantuneet. Etäosallistumis ja -vaikuttamiskäytänteitä on otettu käyttöön.

Opiskelijakunnan yhteistyö kampuspaikkakuntien nuorisovaltuustoihin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin on muotoutunut.

Rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Suomen kansanopistoyhdistys koordinoi hanketta.

Hankkeessa on mukana 15 kansanopistoa osatoteuttajina.

Lisätietoja

Panula Kirsti, opiskelijapalvelupäällikkö
kirsti.panula@step.fi
p. 044 760 4244