Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla

Hankeaika

1.11.2023-31.10.2026

Tavoitteet

Vammaistyön vetovoima vahvistuu. Erityisesti nuorten ja maahanmuuttajataustaisten tietoisuus vammaistyön opiskelu- ja työmahdollisuuksista lisääntyy. Vammaistyön mahdollisuudet tulevat näkyviksi jo peruskoulusta alkaen. Tavoitteena on, että yhä useampi sosiaali- ja terveysalan opiskelija valitsee vammaistyön osaamisalan. Vammaisalan opintojen toimintatavat, digitaaliset menetelmät ja materiaalit kehittyvät niin, että ne tukevat erityisesti maahanmuuttajataustaisia vammaisalan opiskelijoita.

Vammaistyön pitovoima vahvistuu työn ja koulutuksen rakenteita kehittämällä. Vammaistyön yhteisöt uudistuvat vastaamaan moninaistuvan työelämän tarpeita.

Koulutuspoluista tulee kaikille saavutettavia.

Moninaisen vammaistyön yhteisön kieli- ja kulttuuritietoinen osaaminen vahvistuu. Suomen kielen osaaminen asiakastyössä ja työyhteisöissä paranee.

Yhteisöjen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus vahvistuu. Yhteisö tunnistaa moninaisuuden ja vahvuudet sekä hyödyntää niitä työyhteisön voimavarana. Yhteisöt käyttävät inklusiivista kieltä.

Toimenpiteet

Vammaistyön näkyväksi tekeminen peruskouluissa

Yhteiskehittämisen työpajat ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vammaistyön vetovoiman lisäämiseksi

Kokemusosaajien valmennus vammaisalan rekrytointilähettityöpareiksi

Vammaistyön viestintäkampanja

”Yhteisöavustajakoulutuksen” suunnittelu ja pilotointi maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Suomen kielitaidon vahvistaminen asiakastyössä ja työyhteisössä

Monimuotoisten, S2-tuettujen koulutuskokonaisuuksien ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja pilotointi

Tulokset

Uusi yhteisöavustajan koulutus on kehitetty ja testattu.

Digitaaliset, ajasta ja paikasta riippumattomat S2 tuetut koulutuskokonaisuudet on tehty ja testattu ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon vammaistyön osaamisalalle ja alan täydennyskoulutuksiin. Koulutuskokonaisuudet vahvistavat vammaisalan peruskoulutuksen saavutettavuutta ja alan henkilöstön osaamisen vahvistumista. S2 tuki vahvistaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamisen hankkimista. Vammaisalan opiskelijoina ja työntekijöinä on entistä enemmän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista vammaistyön osaamisalan valitsee useampi opiskelija kuin aikaisemmin ja alan työvoimapula on helpottunut

Rahoittaja

ESR+

Verkostokumppanit

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, päähankkeen toteuttaja

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Tukena säätiö

Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

Hankkeen yhteinen verkkosivusto

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla -hanke (diak.fi)

Lisätietoja

Tanja Ylhäinen
Erityisopettaja Järvenpää Tanja.Ylhainen@step.fi +358 449063234

Hankkeen tietosuojaseloste