Loiste 7

Hankeaika

1.1.2020-30.5.2022

Tavoitteet

  1. Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on  kokonaisvaltaista
  2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Toimenpiteet

  1. Laatustrategia 2030 arviointityöryhmän perustaminen ja STEP-koulutuksen laadunhallinnan nykytilan arviointi.
  2. Työelämäpalautteen toimeenpanemiseen valmistautuminen
  3. Hankeverkoston ennakointitietoon perehtyminen ja osallistuminen yhteiseen kehittämistyöhön

Tulokset

  1. Laadunhallinnan kehittämistoimien esille nostaminen ja laadunhallinnan prosessien sekä menettelytapojen päivittäminen
  2. Työelämäpalaute on kytketty osaksi koulutuksen järjestäjän prosesseja ja laadunhallintaa
  3. Kehittämistoiminnan tulokset tulevat osaksi tiedolla johtamisen parantamista

Rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Riveria, hankkeen hallinnoija

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Savon opisto
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Sebastian Kotonen

sebastian.kotonen@step.fi

puh. 040 4838487