Yhdessä – Tillsammans

Hankeaika

1.1.2021-30.6.2022

Tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen.

Toimenpiteet ja tulokset

  • Oppilaitokseen palkataan opiskelijatoiminnan koordinaattori huolehtimaan opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittämisestä
  • Opiskelijakuntatoiminnan aktivoiminen ja kattohallituksen kouluttaminen tehtäviinsä 
  • Opiskelijakuntatoiminnan vuosikellon arviointi, kehittäminen ja käyttöönotto
  • Opiskelijakuntatoiminnan prosessikuvauksen tekeminen
  • Kampusten yhteisöllisyyttä lisäävien toimintojen suunnittelu ja toteutus yhdessä verkostojen kanssa
  • Opiskelijoiden ryhmätymisen tukemisen tueksi kootaan materiaalia ”ryhmäytymispankkiin”

Rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä, hankkeen hallinnoija

Riveria, Samiedu, Sedu, Tanhuvaara, Hyria, Winnova, Konsa, Ysao, Optima, Ekami ja Hamk

Lisätietoja

Kiviniemi Jaana, asiakkuuspäällikkö
p. 040 0910182
jaana.kiviniemi@step.fi