Seurakuntaopisto liikkuu 2

Hankeaika

1.8.2021-31.10.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ottamalla käyttöön kaikilla kampuksilla ja Helsingin toimipisteessä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta edistävä opiskelijalähtöinen toimintamalli. Lisäksi hankkeen tavoitteissa on perehtyä digitaalisten ohjausmenetelmien käytön edistämiseen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

Toimenpiteet

Kampuksen vastuuhenkilö huolehtii kampuskohtaisesta toteutuksesta. Hän perehdyttää kampusten hanketoimijat ja opiskelijakunnan edustajat/liikuntatutorit edellisessä hankkeessa kehitettyyn fyysistä aktiivisuutta edistävään toimintamalliin ja uuden hankkeen tavoitteisiin.

Hankkeen käytännön toimenpiteinä ovat: 

  • Liikuntatutor-koulutusten toteuttaminen
  • Kampusten oppimis- ja liikuntaympäristöjen ja välineiden kehittäminen ja hankinta
  • Liikunnallisten toimintojen toteuttaminen livenä/virtuaalisten yhteyksien kautta
  • Toiminnallisten opetusmenetelmien jatkokehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen
  • STEP-koulutuksen yhteisen liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta edistävän mallin parantaminen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on toimivat käytänteet ja käytännön resurssit eri kampusten arjessa tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja sitä kautta edistää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia.

Rahoittaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja

Panula Kirsti, opiskelijapalvelupäällikkö
kirsti.panula@step.fi
p. 044 760 4244