Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

Hankeaika

1.3.2023-31.10.2025

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa STEP-koulutuksen Järvenpään kampuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yrittäjyystaitoja, valmiuksia itsensä työllistämiseen sekä yrittäjämäiseen toimintaan.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda ammatilliseen koulutukseen soveltuvia matalan kynnyksen yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä, joissa palveluja käyttävät asiakkaat ja alan opiskelijat voivat toimia yhdessä.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yrittäjyysvalmentajatoimintaa. Yrittäjyysvalmentajan tehtävänä on tukea opiskelijaa/opiskelijaryhmää erilaisissa yrittäjyyttä tukevissa opinnoissa ja projekteissa opintojen aikana yhteistyössä muun opetushenkilöstön ja työelämän kanssa. Lisäksi hankkeessa järjestetään yrittäjyyttä tukevia tapahtumia ja tuotetaan yrittäjyyttä tukevaa materiaalia.

Yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan fyysisten tilojen lisäksi pedagogisen strategian menetelmät oppimisympäristöjen avoimuudesta, tiimioppimisesta ja osuuskuntatoiminnan vahvistamisesta. Järvenpään kampuksen uudisrakennuksen tiloja kehitetään eri koulutusalojen tiimioppimisen tarpeisiin yhteistyössä alueen sidosryhmien ja yrittäjien kanssa.

Tulokset

Järvenpään kampuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yrittäjyystaidot ovat vahvistuneet. Yrittäjyysvalmentajamalli on pilotoitu ja siitä saatuja kokemuksia hyödynnetään oppilaitoksessa. Yrittäjyyden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen on kasvanut. Yrittäjyyttä tukevaa materiaalia on saatu käyttöön. Yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä on pilotoitu ja jatketaan edelleen kehittämistä.

Yrittäjyysmessut Järvenpään kampuksella 24.1.2024

Verkostokumppanit

Live-säätiö sr, päähankkeen toteuttaja
Ammattiopisto Spesia
Invalidiliitto, ruotsiksi Invalidförbundet rf

Hankkeen rahoittaja

ESR+

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hankkeen webinaari yrittäjyydestä

OSA 1 Sisäinen yrittäjyys: Työtä ja yrittäjyyttä kaikille!

OSA 2: NYT -yrittäjyys ja pedagoginen osuuskuntatoiminta

Lisätietoja

Maria Jortikka
opettaja, ME OSATAAN- hanke maria.jortikka@step.fi +358 401686924
Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223