Töihin seurakuntaan!

Hankeaika

1.1.2024 – 31.8.2026

Tavoitteet

Töihin seurakuntaan! -hankkeen tavoitteena on tukea osatyökykyisten, vammaisten henkilöiden kouluttautumista ja työllistymistä Etelä-Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Hankkeen toimenpiteinä osatyökykyisten vammaisten työllistymisessä ovat Valmennus seurakuntatyöhön -koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi.

Toimenpiteet

  • Suunnitellaan ja pilotoidaan Valmennus seurakuntatyöhön -koulutuskokonaisuus, johon kuuluu yleisiä työelämään ja seurakuntatyöhön liittyviä sisältöjä sekä yksiöllisen opiskelusuunnitelman mukaan toteutettava työelämäjakso seurakunnassa.
  • Rakennetaan moninaisuustaitoja vahvistava verkko-oppimisympäristö seurakuntien työyhteisöille.
  • Tarjotaan työyhteisövalmennusta osatyökykyisen henkilön työllistäville työyhteisöille.
  • Luodaan räätälöityjä kirkon toimenkuvia ja mallinnetaan työtä.

Tulokset

  • Hankkeessa kertyneistä kokemuksista tuotetaan eri seurakuntien käyttöön tietopaketti osatyökyisten vammaisten henkilöiden työllistämisestä.
  • On syntynyt moninaisuustaitoja vahvistava verkko-oppimisympäristö seurakuntien työyhteisöille.
  • Koulutukseen osallistuneiden osatyökykyisten henkilöiden työelämäosaaminen on lisääntynyt. 

Verkostokumppanit

Vantaan seurakuntayhtymä
Kehitysvammaliitto ry

Hankkeen rahoittaja

ESR+

Lisätietoja

Huttunen Mikko, hankevastaava, opettaja, mikko.Huttunen@step.fi , p. 044 358 8949
Kuusisto Anne, hankekoordinaattori, anne.j.kuusisto@evl.fi , p. 040 351 7193
Klem Simo, työllisyysasiantuntija, simo.klem@kvl.fi , p. 040 905 1837