Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen 2

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän työn kehittämisen myötä tukea opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja turvallisuutta. Kohderyhmänä ovat erityisesti STEP-koulutuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja vapaan sivistystyön oppivelvollisuusikäisten Opistovuosi-koulutuksen opiskelijat.

Hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon tunnettuutta, vertaisohjaajuutta sekä ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista hyvinvoinnin tukemisessa.

1. Opiskeluhuollon resurssien ja tunnettuuden vahvistaminen opiskelijoiden mielenterveyden tukemisessa.

2.Vertaistoiminnan kehittäminen opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

Toimenpiteet

  • Opiskeluhuollon tiimiin palkataan mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaava hyvinvointikoordinaattori vahvistamaan tiimin ennaltaehkäisevän työn tekemistä.
  • Webinaarin järjestäminen opiskeluhuollon palveluiden ja tunnettuuden vahvistamiseksi. Webinaarista tehdään tallenne.
  • Oppilaitoksen ammatillisen koulutuksen tutortoiminnan kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Oppilaitoksen liikunta-, hyvinvointi- ja asuntolatutortoiminta kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Sovitaan tarvittavasta tutorkoulutuksesta, ohjauksesta ja toiminnasta. Tutortoiminnan mallintaminen ja opinnollistaminen
  • Opiskelijatutoreiden kouluttaminen hyvinvointiosaamiseen. Hyvinvointikoordinaattori kouluttaa nykyisiä ja uusia tutoreita hyvinvointiosaamiseen vertaistutoroinnissa ja tukee tutoreita tässä tehtävässä.
  • Tutoreiden vetämän yhteisöllisen ryhmätoiminnan käynnistäminen ja tukeminen eri kampuksilla päiväaikaisena toimintana sekä ilta-aikaan tapahtuvana asuntolatoimintana ohjaajien tuella.

Tulokset

Hankkeen myötä opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokeminen arjen tilanteissa on vahvistunut. Hankkeen tuloksena on kehitetty oppilaitoksen tutortoiminnan kokonaisuus ja siihen liittyvää opiskelijoiden tarpeista ja kiinnostuksesta nousevaa ryhmätoimintaa opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Viestinnän avulla on vahvistettu opiskeluhuollon näkyvyyttä kampuksilla sekä tietoisuutta yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevistä toimista ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Lisätietoja

Mari Mimmi Taajamo
hyvinvointikoordinaattori mimmi.taajamo@step.fi +358 404873088
Tiina Parkkinen
Koulutusjohtaja (ammattiopisto, suomenkieliset palvelut) Pieksämäki Tiina.Parkkinen@step.fi +358 407278777