Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Hankeaika

1.1.2020-31.7.2022

Tavoitteet

 1. Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja niille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.
 2.  Pilotoida nivelvaiheen ohjausta.
 3. Tehdä koulutukseen ohjauksen digitaalisen alustan alustava käsikirjoitus

Toimenpiteet

 1. Tehdään lähtötilanteen selvitys aikuiskoulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista EteläSavossa.
 2. Selvityksen pohjalta pilotoidaan asiakaslähtöisiä nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tuetaan aikuisten kouluttautumista työvoimapula-aloille.
 3. Tiivistetään muiden asiakastyötä tekevien viranomaisten ja järjestöjen osaamista koulutukseen ohjauksessa. Panostetaan yrityksille ja työnantajille kohdennettujen neuvontapalvelujen määrään ja laatuun.
 4. Rakennetaan selvityksen ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan mallinnus yhdessä verkoston kanssa.
 5. Laaditaan alustava käsikirjoitus digitaalisen alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseen ohjauksen välineenä.

Tulokset

 • aikuiskoulutuksen ohjauksen tehostuminen vaikuttaa myönteisesti maakunnan koulutustason nostamiseen
 • työnantajayhteistyön tiivistyminen tukee työvoimapula-aloille työllistymistä
 • maahanmuuttajien ohjautuminen ammatillisiin opintoihin paranee
 • osatyökykyisten ohjaus ja neuvonta on tehostunut

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Etelä-Savon Koulutus Oy, hankkeen hallinnoija
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Selvitys aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020

AIKU-hankkeessa tuotetut materiaalit kootusti

Aikuisten koulutusneuvonnan infovideosarja

 1. Opiskelu aikuisena kannattaa
 2. Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen
 3. Toimeentulo opintojen aikana
 4. Opiskelua aikuisten oikeesti

Kaikki videot on tuotettu AIKU-hankkeen toimesta Euroopan Sosiaalirahaston tuella. Videosarjan toteutti Videotiiviste Oy.

Lisätietoja

Helena Markkanen, hankepäällikkö

p. 050 4005084

helena.markkanen@step.fi