Ohjaus tavoittaa! Verkko-ohjausta kehittämässä

Hankeaika

1.1.2021-31.10.2022

Kohderyhmä

Hakijat, opiskelijat, valmistuvat: kohteena kaikki, mutta varsinkin erityistä tukea tarvitsevat ja suomea toisena kielenä puhuvat ja siirtymäohjausta tarvitsevat opiskelijat. Samoin ohjaava henkilöstö oppilaitoksessa: opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat sekä muu ohjaushenkilöstö Lisäksi välilliseen kohderyhmään kuuluvat muut ohjaavat tahot ja työpaikkojen ohjaajat.

Tavoitteet

Ohjaus tavoittaa! -hanke on osa Opetushallituksen rahoittamasta Oikeus osata -hankeperheestä. Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen. Hankkeen tavoite on kolmiosainen, sillä hanketoiminta keskittyy eri nivelvaiheiden ohjaukseen.

  1. Tavoite on hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen monipuolisesti käyttäen erilaisia verkko-ohjauksen välineitä.
  2. Tavoite on opintojen aikaisen ohjauksen sekä opinto-ohjauksen kehittäminen digitaalisten ohjaustyökalujen avulla.
  3. Tavoite on ura- ja työllistymisohjauksen monipuolistaminen sekä yhtenäistäminen STEP-koulutuksen sisällä.

Toimenpiteet

Erilaisten digiohjauksen muotojen testaus hankkeen puitteissa.

Kehitämme digiohjauksen malleja ja prosesseja hyödyntäen aiempien hankkeiden tuloksia ja hankeverkoston kokemuksia. Yhteistyötä tehdään myös muiden organisaation sisällä olevien hankkeiden kanssa.

Kuvaamme digiopinto-ohjauksen osaksi opinto-ohjaajan työnkuvaa ja testaamme digiohjauksen työkaluja sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa.

Systematisoimme työllistymiseen ja jatko-opintoihin ohjauksen prosessin osaksi HOKS:ia opintojen aikana ja tarvittaessa opintojen jälkeen. Teemme yhteistyötä korkea-asteen ja muiden ohjaustahojen kanssa. Kehitämme jatko-ohjausta opintojen jälkeiseen vaiheeseen.

Tulokset

Koulutuksen järjestäjien verkkosivuille on rakentunut erilaisia hakijoita palvelevat hakeutumisosiot: saavutettavat ja monipuoliset materiaalit sekä esteetön yhteydenottomahdollisuus.

Opinto-ohjausprosessi on kuvattu ja verkko-ohjaus on välineenä HOKS:n tekemisessä, työelämässä oppimisen ohjaamisessa ja osaamisen arvioimisessa sekä ryhmänohjauksessa tukena.

Ura- ja ammatinvalinnanohjaus on suunnitelmallista opiskeluaikana ja toteutuu sekä työllistymiseen ohjauksen että korkeakouluopintoihin ohjauksen osalta. Tuloksena tällöin on korkeakouluopintoihin siirtymisen lisääntyminen ja nopeutunut työllistyminen. Uravalinta opiskeluaikana tarkentuu sekä lopettaminen opiskelujen aikana vähenee.

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Lisätietoja

Granvik Noora, hankekoordinaattori
noora.granvik@step.fi
p. 040 595 0347

Opetushallituksen hankesivusto https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata

Ohjaus tavoittaa hankkeen uutiskirjeessä verkkosivujen digiohjauksen kehittämisestä STEP-koulutuksessa

Toteuttajat

Päätoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto (SDO)
Business College Helsinki
Careeria
Mercuria
PAOK-ammattiopisto
Perho -liiketalousopisto
PSK-opisto
RATEKO
TAO-Turun ammattiopistosäätiö
Hevosopisto