STEP liikkuu

Tavoitteet

Oppilaitoksen liikuntaa ja aktiivisuutta tukevan toimintakulttuurin kehittäminen

Kehittää kampusten /toimipaikkojen olosuhteita liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustaviksi
Tavoitteena on jatkaa liikuntatutor-toimintaa kouluttamalla vuosittain uusia liikuntatutoreita toimimaan kampusten
vertaisohjaajina.

Toimenpiteet

Tavoitteena on jatkaa myönteistä vaikuttamista oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskeviin asenteisiin, toimintaan, osaamiseen sekä ympäröiviin olosuhteisiin. Opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan.

Liikuntatutor-toiminnan jatkaminen ja uusien liikuntatutoreiden kouluttaminen vertaisohjaajiksi. Kampusten ja toimipaikkojen vuosikelloon sisällytetään erilaisia fyysistä toimintakykyä ja
opiskelukykyä lisääviä yhteisöllisiä tapahtumia ja retkiä. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien opiskelijoiden tunnistamiseen ja heille tarjottavaan tukeen liikkumisen lisäämisessä sekä oman liikuntaharrastuksen löytymisessä.

Tulokset

Hanke tukee osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia mahdollistamalla arkiliikuntaa osana koulu- ja työpäivää.

Rahoittaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja

Kirsti Panula
Opiskelijapalvelupäällikkö Lapua Kirsti.Panula@step.fi +358 447604244