Koulutusportti

Hankeaika

1.10.2020-31.12.2022

Hankkeen tavoite

  1. Kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja.
  2. Kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuspoluista tiedottamiseen, hyödyntäen digitaalisia pelillisiä ratkaisuja.
  3. Pilotoidaan eri toimijoita ja koulutusasteita yhdistäviä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja aitoja työelämäympäristöjä.

Toimenpiteet

Verkoston yhteiskehittämisen kautta kokeillaan uusia digitaalisia menetelmiä ammatillisen koulutuksen markkinointiin.

Pilotoidaan työelämälähtöistä oppimisympäristöä Pieksämäellä yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Valona-hyvinvoinnin kanssa sekä suunnitellaan Ammattiopisto Spesian kanssa yhteisiä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Kehitetään hyvinvointikampusmallia Pieksämäellä.

Tulokset

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemä selvitys Kurkistus eteläsavolaisiin oppimisympäristöihin

Verkostokumppanit

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
Mikkelin kaupunki/Otavia
Ammattiopisto Spesia Oy
Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti)

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja

Reunanen Merja, opettaja,
merja.reunanen@step.fi
p. 0400 372 090