Ergonomiaan satsaaminen kannattaa

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja työntekijän turvallisuutta siirtotilanteissa. Koulutus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta ja käytännön harjoittelussa sekä mahdollisesta näyttökokeesta.

Ergonomia-verkko-opintojen aikana perehdytään tuki- ja liikuntaelinten haasteiden ennaltaehkäisyyn, oman kehon hallintaan, biomekaanisten voimien, kuten rullaaminen ja kitka, hyödyntämiseen asiakkaan liikkumisen avustamisessa sekä työturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin hoitotyössä.

Tutkimusten mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi poissaolot työstä vähenivät merkittävästi, kun ergonomiakoulutukseen panostettiin.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on Työterveyslaitoksen suunnittelema koulutus, jota päivitetään vuosittain vastaamaan työelämän haasteita. Näyttökokeissa käytetään valmiita asiakaskuvauksia ja toiminnan arviointi toteutetaan yhteisesti hyväksyttyjen kriteereiden pohjalta. Kouluttajilta edellytetään ergonomiakortin suorittamista ja erillistä kouluttajapätevyyttä, jota päivitetään säännöllisesti.

Lähiopiskelupäivinä harjaannutaan avustajan ja avustettavan luonnollisten liikemallien hyödyntämiseen, asiakkaan voimavarojen arviointiin ja aktivointiin sekä erilaisten apuvälineiden turvalliseen käyttämiseen siirtymisen avustamistilanteissa.

Lähihoitajaopinnoissa ergonomiaa opiskellaan tutkinnon suorittamisen aikana niin verkko-opintoina kuin käytännön harjoituksina. Työelämän ammattilaisille koulutus toteutetaan itsenäisenä etäopiskeluna verkossa, johon suositellaan varaamaan noin kaksi kuukautta. Tämän jälkeen ammattilaiset osallistuvat kahteen lähiopetuspäivään kampuksella. Harjoittelua jatketaan työpaikalla ja osaamisen vahvistuttua on mahdollista suorittaa Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-kortti näyttökokeena.

Tutkimusten mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi poissaolot työstä vähenivät merkittävästi, kun ergonomiakoulutukseen panostettiin. Lisääntyneen ergonomiaosaamisen myötä turvallisesti toteutetut siirrot ovat lisääntyneet niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan satsaamaan omaan ja asiakkaittesi turvallisuuteen ja hyvinvointiin!

Ergonomiakorttikouluttajat
Mia Eronen ja Marjo Jaakonsaari

mia.eronen@step.fi, marjo.jaakonsaari@step.fi