Työelämäpalaute on yksi keino lisätä yhteistä ymmärrystä

Syksyn 2023 työelämäpalaute on analysoitu ja toimenpiteitä pohditaan ja toteutetaan!

Työpaikkaohjaajista 25 % ja työpaikkojen esihenkilöistä 31 % on antanut meille palautetta syksyn 2023 yhteistyöstä. Kiitos kaikille vastanneille! Erityisesti teiltä työpaikkaohjaajilta olisi tärkeä saada jatkossa enemmän palautetta, jotta saamme varmasti oikean käsityksen työelämässä oppimisen ja näyttöjen yhteistyön sujuvuudesta. Nyt vain joka neljäs työpaikkaohjaaja on antanut palautetta.

Kaiken kaikkiaan oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajat ja esihenkilöt ovat hieman tyytyväisempiä yhteistyöhömme kuin koulutussopimusopiskelijoita ohjanneet. Meille on tärkeää, että työpaikat kokevat yhteistyömme olevan sujuvaa ja siihen panostamme. Työpaikkaohjaajista 87 % ja esihenkilöistä 85 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen STEP-koulutuksen kanssa.

Säännöllinen työelämäpalaute on ensi arvoisen tärkeää.

Kehitämme jatkuvasti opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Sekä työelämä että oppilaitos ovat viime vuosina olleet meillä koulutettavista aloista erityisesti kasvatus- ja ohjausalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla uudenlaisen tilanteen edessä, kun opiskelijoidemme suomen kielen osaamisen lähtötaso on laskenut. Myös korona ja nykyinen maailmantilanne vaikuttavat opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin. Näihin asioihin on tärkeä tarttua yhdessä, siksi säännöllinen palaute teiltä on ensi arvoisen tärkeää!

Haluamme panostaa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen

Vajaa 75 % työpaikkaohjaajista oli sitä mieltä, että oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijoiden riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen erittäin hyvin tai hyvin.  Kyselyyn vastanneista esihenkilöistä 73 % oli sitä mieltä, että STEP-koulutus oli järjestänyt opiskelijan työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden joko erittäin hyvin tai hyvin. Olemme lisäksi saaneet työelämäfoorumeilta ja työelämäpalautteen kautta palautetta, että opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen olisi tärkeä panostaa nykyistä enemmän. Näihin edellä mainittuihin asioihin haluamme panostaa. Meillä on opiskelijoille kehitetty monenlaisia tukimuotojaa esim. opintoklubi ja erilaisia työskentelypajoja, joissa tuemme yksilöllisesti heidän opintojensa etenemistä. Opiskelijat pääsevät vahvistamaan työelämätaitojaan erilaisissa pienissä yhteistyöprojekteissa työelämän kanssa. Vastuuopettajat käyvät opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisia keskusteluja (HOKS-keskustelut) opintojen rakenteesta ja aikataulusta säännöllisesti. Meillä on tavoitteena kehittää edelleen simulaatio-opetusta siten, että opiskelijat voisivat harjoitella työelämätaitoja jo oppilaitoksessa ennen ensimmäistä työelämässä oppimisen jaksoa.

Tänä keväänä haluamme erityisesti panostaa siihen, että selvitämme, miten voisimme yhdessä työpaikkojen kanssa ennakoida parhaalla mahdollisella tavalla työelämän osaamisen kehittämistarpeita (väittämän keskiarvo 3,4/5, kun tavoitteemme on 4,0/5). Toivottavasti työpaikkojen esihenkilöiltä löytyy maalis-huhtikuussa pieni hetki aikaa kertoa meille lyhyen kyselyn kautta tähän liittyvistä toiveista.

Haluamme tukea työpaikkoja mahdollisimman hyvin ja mm. työpaikkaohjaajille on laadittu ohjaamisen tueksi oppaat kieli- ja kulttuuritietoiseen opiskelijan ohjaukseen ja järjestämme myös säännöllisesti työpaikkaohjaajille koulutusta, joihin voi ilmoittautua linkin kautta. Olkaa meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Katja Virta
laatupäällikkö
STEP-koulutus