Osaamisalaopinnot lähihoitajille

Ammatillinen täydennyskoulutus lähihoitajalle

Lähihoitaja – syvennä osaamistasi suorittamalla toinen osaamisala.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, tutkinnon osat:

  • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumiseen osaamisalassa opit ohjaamaan ikääntyneitä voimavaralähtöisesti, osallistaen ja asiakkaan toimintakykyä edistäen. Ikääntyvien hoidon ja kuntouttamisen työpaikkoja ovat esimerkiksi asumisyksiköt, päivä- ja palvelukeskukset, kotihoito, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat.

Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, tutkinnon osat:

  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa perehdyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Huolehdit lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoidat sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Opit edistämään lapsen ja nuoren sekä perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. Lapsiin ja nuoriin suuntautuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi päiväkoti, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, tutkinnon osat:

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneena lähihoitajana teet ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä mielenterveysasiakkaiden, päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa. Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt, päivätoimintakeskukset, hoito- ja kuntoutumisyksiköt sekä sairaalat. Työpaikkoja on avohoidossa ja osastoilla.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, tutkinnon osat:

  • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon suorittaneena lähihoitajana työn pohjanasi on asiakkaan terveyden edistäminen. Suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitoa ja huolenpitoa moniammatillisessa tiimissä. Lähihoitajan työhösi kuuluu perushoitoa, lääkehoitoa, ensiapu- ja huolenpidon tehtäviä. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittaneena lähihoitajana, työpaikkojasi voi olla esimerkiksi kotihoito, palveluasumisyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit.

Vammaistyön osaamisala, tutkinnon osat:

  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Vammaistyön osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa moniammatillisena yhteistyönä. Työhön kuuluu eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden asiakkaiden yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaat tukea ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa. Osaat myös edistää työssäsi asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Opit käyttämään erilaisia kommunikointimenetelmiä ja avustamaan asiakasta näiden hyödyntämisessä. Vammaistyön työpaikkoja ovat esimerkiksi palvelutalot, asumisyksiköt, päiväkodit, erityiskoulut, työ- ja toimintakeskukset sekä perhekodit.

Haku

Hae toteutuksessa olevia koulutuksia etusivun koulutushaussa

Lisätietoja

Heikkonen Riikka, asiakkuuspäällikkö
riikka.heikkonen@step.fi
p. 040 528 1527