Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

02.01.2023 — 22.12.2023
Hakuaika:
10.11.2022 — 22.12.2023
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Osaamisalat: Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Lähihoitaja – syvennä osaamistasi suorittamalla toinen osaamisala.

Koulutuksen kuvaus

- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
- Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa perehdyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Huolehdit lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoidat sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Opit edistämään lapsen ja nuoren sekä perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. Lapsiin ja nuoriin suuntautuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi päiväkoti, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Lisätietoa:
työelämäasiantuntija
Pilvi Peltola

+358401217612
lehtori, opinto-ohjaus
Riikka Tassi

+358449063233