Kuvituskuva lähihoitaja tukee potilasta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

02.01.2023 — 22.12.2023
Hakuaika:
10.11.2022 — 22.12.2023
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Osaamisalat: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Lähihoitaja – syvennä osaamistasi suorittamalla toinen osaamisala.

Koulutuksen kuvaus

- Kotihoidossa toimiminen 40 osp
- Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon suorittaneena lähihoitajana työn pohjanasi on asiakkaan terveyden edistäminen. Suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitoa ja huolenpitoa moniammatillisessa tiimissä. Lähihoitajan työhösi kuuluu perushoitoa, lääkehoitoa, ensiapu- ja huolenpidon tehtäviä. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittaneena lähihoitajana, työpaikkojasi voi olla esimerkiksi kotihoito, palveluasumisyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Lisätietoa:
työelämäasiantuntija
Pilvi Peltola

+358401217612
lehtori, opinto-ohjaus
Riikka Tassi

+358449063233