Kuvituskuva hoiva-avustaja.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

05.08.2024 — 18.12.2026
Hakuaika:
18.03.2024 — 31.12.2024
Ruokolahti (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Hoiva- ja hoitoalasta kiinnostuneet.

Koulutuksen kuvaus

LÄHIHOITAJA:

Koulutuksen sisältö:

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 

 

Meillä voi suuntautua lähihoitajan verkkopainotteisessa koulutuksessa Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalle. Koulutuksessa kaikille pakollisia ammatillisia tutkinnon osia ovat:

  • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
  • Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp 
  • Ikääntyneen osallisuuden edistäminen 30 osp
  • Kotihoidossa toimiminen 30 osp
  • Lisäksi valitaan valinnaisia tutkinnon osia yht. 30 osp

Lisäksi koulutukseen kuuluu yhteisiä aineita 35 osp 

 

Koulutuksen kesto on noin kaksi 2 - 2,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. 

 

SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Soveltuvuus alalle, hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys, valmiudet vuorotyöhön, riittävä suomen kielen taito. Tutkinto määrittelee SORA-lainsäädäntö: opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, katso tarkemmat tiedot: step.fi/sora.

TOTEUTUSMUODOT
Opetus toteutetaan TEAMsin kautta verkkokoulutuksena sekä käytännöntaitojen harjoittelulla oppilaitoksella ja työpaikoilla.

 

HAKU
Koulutukseen on jatkuva haku/non stop

Koulutus on tarjolla myös työvoimakoulutuksena. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden sivuilla Haussa oleva työvoimakoulutus - Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi)
Työvoimakoulutuksen hakunumero on 717329.

 

ALOITUS:
Koulutuksen voi aloittaa yksilöllisesti milloin vain.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8531450/tiedot

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö
Marika Lehvonen

Tulosta koulutuksen esite