Kurssimuotoinen koulutus kansanopistossa

Tarjoamme niin satunnaiselle matkaajalle kuin suunnitelmallisemmalle koulutukseen osallistujalle monipuolisia koulutuksia STEP-opistossa.

Poimintoina vaikkapa Suzuki-pedagogiikkaa soitinopetuksessa, purentalihasten hoitoa, keppiheppaharrastusta tukevaa tai nuorten ihmissuhdetaitojen kehittämisen koulutusta. STEP-opisto järjestää näitä kaikkia, ja koulutusta monesta muustakin mielenkiintoisesta ajankohtaisesta ja avartavasta aihepiiristä. Ja jotta pysymme jatkuvasti STEPin edellä, olemme vastaanottavaisia uusien koulutusideoiden ja toiveiden suuntaan.

Kansanopiston lyhytkurssitoimintaan lukeutuu kestoltaan lyhyet koulutukset, jotka voivat olla perinteisiä kursseja, seminaareja tai verkostotapaamisia. Lyhytkurssi on kestoltaan 2–56 päivää ja saattaa pitää sisällään etä- tai työssäoppimisjaksoja. Osan kurssimuotoisesta koulutuksesta järjestämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Toimintamme on laaja-alaista ja se kattaa laajan aihepiirin. Tarjoamme muun muassa monipuolista koulutusta seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille. Lisäksi tarjoamme koulutusta katsomuskasvatuksen teemoista yhteiskunnan varhaiskasvattajille ja toimimme varteenotettavana tahona työikäisen väestön täydennys- ja hyvinvointikoulutuksen järjestäjänä. Aihepiiriimme kuuluu monipuolisesti yksilön tiedon ja taidon lisäämiseen tähtäävä koulutus esimerkiksi kulttuurin ja musiikin saralla.

Todellakin, STEP-opiston lyhytkurssitoiminnan kautta voit saada riittävät tiedot pienkanalan perustamiseen, luontokuvausharrastuksen aloittamiseen tai aallon harjalla pysymiseen oman ammattisi kehityskulussa.

STEP-koulutuksen kansanopiston kurssitarjonnan löydät koulutushausta valitsemalla koulutuksen toteuttaja-kentässä: STEP-opisto.

Kysy lisää

Meri-Tuuli Koistiola
Koulutuspäällikkö Järvenpää Meri-Tuuli.Koistiola@step.fi +358 404849132