Aikuisten perusopetus

12.08.2024 — 31.05.2026
Hakuaika:
19.03.2024 — 30.10.2024
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Perusopetus
Tutkinto: Aikuisten perusopetus
Valintahaastattelu: 04.06.2024
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Aikuisten perusopetus, eli ensisijaisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

Lukutaitovaiheeseen ei ole osaamisvaatimuksia. Alkuvaiheeseen valittavilta edellytetään lukutaitoa. Alkuvaiheesta päättövaiheeseen siirtyminen edellyttää riittäviä opiskeluvalmiuksia.

Kielitaidon suullinen ja kirjallinen taso tulee päättövaiheeseen olla vähintään A2.1.

Syksyllä alkaneisiin ryhmiin otetaan uusi opiskelijoita kesken lukuvuoden, jos ryhmissä on tilaa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu lukutaito-, alku- ja päättövaiheen opintoihin. Lukutaito- ja alkuvaiheessa opinnot kestävät tyypillisesti yhden vuoden kussakin ja päättövaiheessa noin 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti.

Opinnot muodostuvat peruskoulun ala- ja yläkoulun sisältöjen kaltaisesta tarjonnasta. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta

Opetusta on arkisin noin 5–6 tuntia päivässä.

Valinnat

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas koulupäivinä.

Lisätietoa:
erityisopettaja
Eva Uronen

+358401906944
Opinto-ohjaaja
Katarina McAlester

+358401930417
Tulosta koulutuksen esite