Arkisto

Julkaistu 15.5.2023
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yhteistyö STEP-koulutuksen kanssa
Julkaistu 13.5.2022
Viadia koulutti henkilöstöä yhteistyössä STEP-koulutuksen kanssa
Julkaistu 13.5.2022
STEP-koulutus on Touhulan koulutuskumppani – kannustamme ja koulutamme yhdessä päiväkodinjohtajia rohkeaan johtajuuteen
Julkaistu 31.8.2021
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista lastensuojelutyöhön

Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kahta eri tutkintokoulutusta. Molemmissa koulutuskokonaisuuksissa lähtökohtana on ollut henkilöstön osaamisen vahvistaminen nykypäivän toimintaympäristön haasteita vastaavaksi. Koulutukset on toteutettu oppisopimuskoulutuksina. Koulutusten avulla on vahvistettu mielenterveys-...