STEP-koulutus on Touhulan koulutuskumppani – kannustamme ja koulutamme yhdessä päiväkodinjohtajia rohkeaan johtajuuteen

Touhula päiväkodit ja STEP-koulutus ovat jo useita vuosia kouluttaneet yhteistyössä uusia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia alalle. ”Kun meillä on jo vuosien yhteistyökokemus lastenohjaajakoulutuksesta, oli luonnollista syventää yhteistyötä johtamisosaamisen vahvistamiseen ja syventämiseen”, kertoo Touhulan henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas.

Touhula-päiväkodit henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas
Maiju Isokangas

Touhula on perustettu vuonna 2010 ja on Suomen toiseksi suurin yksityinen päiväkotiperhe. Toiminnan periaatteena on luoda onnellista lapsuutta. Pedagogiikan keskiössä ovat kokopäiväpedagogiikka ja pienryhmätoiminta. Touhulassa panostetaan kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteishenkeen. ”STEP-koulutuksessa haluamme olla tukemassa ja koulutuksellisin keinoin vahvistamassa Touhulan periaatteiden ja pedagogiikan toteutumista”, kertoo STEP-koulutuksen aluepäällikkö Mirkka Aivelo.

Hyvä henkilöstöjohtaminen

”Haluamme panostaa Touhulassa johtamisosaamisen, koska hyvä johtaminen on keskeisesti vaikuttamassa henkilöstön hyvinvointiin”, jatkaa Maiju Isokangas. ”Tavoitteenamme on, että kaikki esihenkilöt ovat suorittaneet lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Muun muassa tämä on yksi tapa olla tukemassa esihenkilöitä omassa johtamistehtävässään”, kertoo Maiju.

Johtamiskoulutus

Touhula valitsi koulutuskumppanikseen STEP-koulutuksen, koska sillä on pitkät perinteet varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttamisesta ja näin ollen koulutuskumppanilla on tarjota toimialan erityispiirteet huomioivia johtamiskoulutuksia. ”Varhaiskasvatus on erityisesti ihmisten johtamista ja näiden lainalaisuuksien huomioiminen johtamiskoulutuksissa on meille Touhulassa merkityksellistä”, sanoo Maiju Isokangas. ”Koulutuskumppanin valintaan vaikutti myös STEP-koulutuksen kiinnostus ja halu ymmärtää Touhulan johtamisosaamisen tarpeita ja tarjota näihin vaikuttavia ratkaisuja”, jatkaa Maiju Isokangas.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Mitä Maiju haluaisit vielä kertoa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta?

”Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman johtamisen äärelle. Arki vie mennessään ja syy-seuraussuhteiden käsittely jää toiselle sijalle. Yhdessä johtamisen ja haasteiden käsittely sparraa johtajiamme uudelle tasolle. Saadaan teoria- ja tutkimustietoa johtamistyön taustaksi. Voin lämmöllä suositella koulutusta ja yhteistyötä STEP-koulutuksen kanssa. Haluamme myös jatkaa yhdessä lähiesihenkilöiden kouluttamista.”  

”STEP-koulutus on kiitollinen saamastaan palautteesta ja haluaa jatkossakin olla ajanhermolla ja tiiviisti suunnittelemassa ja kehittämässä varhaiskasvatusta. Uudistaen toimialaa ja varautuen tulevaisuuden muutoksiin yhdessä kumppanien kanssa”, toteaa aluepäällikkö Mirkka Aivelo.

Tutustu alkaviin johtamisen ja lähiesimiestyön koulutuksiimme

Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
17.9.2024 – 30.5.2025
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
29.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, palveleva johtaminen
15.2.2024 – 30.4.2025
Järvenpää
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
30.3.2024
Tiedot ja hakeminen
Positiivinen ja rohkea johtaminen
17.9.2024 – 30.11.2025
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
25.9.2024
Tiedot ja hakeminen

Touhula päiväkodit

Touhula on kokenut varhaiskasvatuspalveluiden tuottaja ja palveluitaan dynaamisesti kehittävä yritys. Se on johdon ja henkilöstön omistama. Touhulan tavoite on olla alan laadukkain varhaiskasvatuspalveluita tarjoava yritys sekä paras työnantaja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Se haluaa olla turvallinen kasvatuskumppani, tukien ja vahvistaen lasten onnellisuutta yhdessä huoltajien kanssa.

touhula.fi