Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista lastensuojelutyöhön

Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kahta eri tutkintokoulutusta. Molemmissa koulutuskokonaisuuksissa lähtökohtana on ollut henkilöstön osaamisen vahvistaminen nykypäivän toimintaympäristön haasteita vastaavaksi. Koulutukset on toteutettu oppisopimuskoulutuksina. Koulutusten avulla on vahvistettu mielenterveys- ja päihdetyön osaamista lastensuojelutyön kentällä.

Kokemukseni koulutuksenjärjestäjän kanssa tehdystä yhteistyöstä on ollut erittäin myönteinen. Opiskelijaryhmää on osallistettu opetuksen sisällön ja toteutuksen suhteen. Toiminnassa on huomioitu substanssin ominaisuus sekä toimialan ja työelämän haasteet kaikin puolin. Opiskelijoiden näkökulmasta kaikki on ollut sujuvaa ja vaivatonta, eikä edustamani taustayhteisöt olisi itsekseen kyenneet vastaavanlaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen.

Uskon vahvasti siihen, että lastensuojelun sijaishuollon toimialaa kehitetään parhaiten kouluttautumalla juurin niihin oikeisiin tutkintoihin ja opintokokonaisuuksiin, jotka tavoitteellisesti vievät kyseistä erikoisalaa eteenpäin sekä vahvistavat osaamista ja arjessa jaksamista.

Marja Keisanen
puheenjohtaja
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry.