Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yhteistyö STEP-koulutuksen kanssa

Vaalijalalla on STEP-koulutuksen kanssa useita vuosia ollut yhteistyötä monella saralla. Varsinkin lähihoitajien oppisopimuskoulutusyhteistyö on ollut erittäin sujuvaa ja antoisaa. Oppisopimusopiskelijoita on ollut kerralla jopa 50-100 opiskelijaa.

Oppisopimusopiskelu on hyvin mielekästä opiskelijoille. Opiskelija voi olla ”oikeissa töissä” ja saa palkkaa opintojen ajalta. Tämä sopii erityisen hyvin aikuisille opiskelijoille ja perheellisille. Työnantaja saa hyviä työntekijöitä, jotka ovat jo käytännössä oppineet vaativan erityisen tuen työtä opintojen aikana sekä päässeet osallisiksi työyhteisöihin sekä oppineet myös paljon organisaatiokulttuurista.

”Tavallisissa lähihoitajaopinnoissa, joissa harjoittelut ovat muutaman viikon pituisia kussakin paikassa, ei ehkä tällä tavalla pääse työn substanssiin sisälle,” pohtii Maarit Rantakurtakko, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palvelujohtaja.

”Olemme järjestäneet koulutukset siten, etteivät teoriaopetuspäivät ole vaatineet opiskelijoille vapaa- tai lomapäivää, vaan opintoja on pääosin voinut suorittaa Nenonpellon kampuksella iltapäiväopiskeluna. Näin opiskelija on voinut opetuspäivinä tehdä aamuvuoron töitä tai iltavuoron. Kaksi opiskeluiltapäivää on myönnetty yhdeksi opintoihin myönnetyksi päiväksi ja näitä päiviä organisaatio on myöntänyt 10 päivää palkallisena opintovapaana vuodessa (eli yhteensä 20 iltapäivää vuodessa),” kertoo Rantakurtakko.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentely on vaativaa. Aikuisten kuntouksessa kuntoutuksen osalta pitää tuntea hyvin lainsäädäntö, koska erityishuoltolain mukaisesti rajoitustoimenpiteitä joudutaan tekemään. Kuntoutus on psykososiaalista ja psykiatrista kuntoutusta ja erikoisuutena on vielä tahdosta riippumaton kuntoutus, jota Vaalijalassa toteutetaan maassamme eniten.

”Myös lasten ja nuorten kuntoutuksessa täytyy tuntea lasten ja nuorten psykiatrista, psykososiaalista että autismikuntoutusta. Osan tarvittavasta täydennyskoulutuksesta esimerkiksi dialektiseen käyttäytymisterapiaan, motivoivaan haastatteluun tai kommunikaation oppeihin sekä AVEKKI-toimintatapamalliin saa jo opintojen aikana työelämässä. Kun valmistuu lähihoitajaksi, on varmasti paljon valmiimpi hoitaja kuin jos olisi pelkästään koulussa opiskellut opintoja,” Rantakurtakko toteaa.

Uusia oppisopimusopiskelijoita otetaan periaatteessa kahdesti vuodessa; ryhmät aloittavat tammi- ja elokuussa. Tulevana syksynä ei vaadita, että oppisopimusopiskelija olisi ollut aiemmin töissä Vaalijalassa, vaan oppisopimuksen voi tehdä suoraan ja aloittaa heti. Tässä on tietenkin koeaika, jolloin sopimus voidaan purkaa, jollei oppisopiskoulutus tai työ tunnukaan mielekkäältä.

Maarit Rantakurtakko, palvelujohtaja, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tuottaa vaativimpia kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti erityistä tukea vaativille henkilöille.

Kuvassa Vaalijalan laatuvastaava Heidi Laurila (vas.), palvelujohtaja Maarit Rantakurtakko ja palvelupäällikkö Piia Suihkonen. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus uusi ISO 9001:2015 -standardin mukaisen laatusertifikaatin 13.4.2023 ja ulkoisen auditoinnin jälkeen oli kukituksen aika.