Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan paikallinen tutkinnon osa.

Kyseessä on paikallinen valinnainen tutkinnon osa, joka on rakennettu yhdessä työelämän kanssa ja yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa paikalliset osaamistarpeet huomioiden. Valinnainen tutkinnon osa on työstetty VAVE-hankkeessa.. Tutkinnon osassa pääset tutustumaan mielenkiintoiseen ja monipuoliseen kehitysvammatyöhön.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osan laajuus on 15 osp. Tutkinnon osa muodostuu itsenäisesti suoritettavasta verkkokurssista (6 osp) ja työelämässä oppimisesta (9 osp).

 • Kehitysvammatyön arvot ja etiikka
 • Lainsäädäntö
 • Toimintaperiaatteet
 • Yksilöllinen hoito-, kasvatus- ja kuntoutusprosessi moniammatillisen työryhmän kanssa
 • Asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen
 • Turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
 • Työkyky, työhyvinvointi ja toiminnan arviointi ja kehittäminen

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kehitysvammatyötä ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja toimia vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet kiinnostunut vammaisalasta ja haluat saada näkemystä kehitysvammatyöstä
 • mietit sotealan perustutkinnon suorittavana omaa osaamisalavalintaasi
 • haluat suorittaa valinnaisia yksittäisiä opintoja
 • haluat opiskella teoriaa kotoa käsin etänä
 • haluat täydentää aiempaa osaamistasi.

Koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta.

Tutustu tutkinnon sisältöön ja ammattitaitovaatimuksiin

Lue lisää Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen hankkeesta.