Tutustu täydennyskoulutuksiimme

Panosta parempaan palveluun – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Oletko kaivannut uutta virtaa tuotteen, palvelun tai menetelmän kehittämiseen? Tämä koulutus on juuri sinulle. Koulutuspäivissä herätellään ajankohtaisen tiedon äärellä ja saadaan vertaistukea samassa tilanteessa olevilta opiskelijakollegoilta.

Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet, palvelut, menetelmät tai prosessit. Parhaimmillaan koko työtiimi osallistuu koulutukseen ja suorittaa tutkinnon. Tutkinnon suorittamisen oheen sopii mainiosti omalla tiimillä työn alla olevan tuotteen, palvelun, menetelmän tai prosessin uudistaminen ja kehittäminen.

Kenelle koulutus sopii?

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu toimialasta riippumatta kaikille tuotteiden, palvelujen ja toimintojen kehittäjille.

Koulutussisältö ja -päivät

1. Orientaatio – minustako tuotteen tai palvelun kehittäjä? | 1 pv | 5.10.2023

2. Profiloi asiakas, muotoile palvelu/tuote | 2 pv | 13.-14.12.2023

3. Hallitse projekti – toimi verkostoissa, tuota lisäarvoa, varaudu yllätyksiin | 2 pv | 13.-14.3.2024

4. Kokeile rohkeasti – innovoi | 2 pv | 10.-11.6.2024

5. Määritä brändi | 2 pv | 10.-11.9.2024

6. Kehittäjän minäkuva – oman kehitystyön esittely | 2p | 27.-28.11.2024

Oppisopimusopiskelua, johon sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi käytännön kokeilut omassa työssä, tiedonhankinta kirjallisuuden kautta sekä mahdolliset vertaistapaamiset ja benchmark-vierailut erilaisiin kohteisiin.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä (1) pakollisesta ja kahdesta (2) valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa on

 • Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi (2) ovat

 • Brändin rakentaminen
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
 • Innovaattorina toimiminen
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnossa vaadittu osaaminen käytännön tuotekehitystyössä suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotteen, palvelun tai toimintamallien kehittämiseen liittyviä tuotekehitystöitä.

Lue lisää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteista (eperusteet).

Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti noin vuoden. Osallistujan on myös mahdollisuus ottaa tavoitteeksi tutkinnon osan suorittaminen koko tutkinnon sijasta. Kesto ja tutkinnon suorittaminen ovat yksilöllisiä. Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa sovimme lähi- ja etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusmuoto ja opiskelumaksu

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Tutustu oppisopimuskoulutukseen.

Opiskelijalta veloitetaan opiskelijamaksu 100 euroa. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

Ammattitutkinnon suorittamisesta voidaan myöntää tutkintostipendi, joka on veroton kertakorvaus, suuruudeltaan 414 euroa. Lisätietoa täältä.

Kysy lisää

Opettaja Tuulikki Harju-Hytönen p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@step.fi

Hae koulutukseen

Palveleva johtaminen työpaikan kulttuuriksi, lisää henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Palveleva johtaja ja esihenkilö tähtää oman porukan onnistumiseen yhteisissä tavoitteissa ja ihmisten hyvinvointiin ja työn imuun työssä. Palvelevassa johtamisessa korostetaan ajatusta, jonka mukaan hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät tulevat ensin ja sen myötä hyvä työtoiminta ja tulos. Haluatko onnistua paremmin johtamisessa? Jos palveleva johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi ovat johtamistyösi kehittämisen seuraavat kulmakivet, niin tämä koulutus on juuri sinulle!

Kenelle koulutus sopii?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää ja osoittaa johtamistaitojasi. Tutkinto sopii kaikilla toimialoilla työskenteleville. Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että teet sellaisia käytännön työtehtäviä, jotka mahdollistavat tutkinnon suorittamisen.

Johtaja, päällikkö

Työskentelet omassa organisaatiossasi johtajana tai päällikkönä ja johdat omaa vastuualuetta ja sen työntekijöitä.

Asiantuntija

Sinulla ei ole muodollista esimiesroolia, mutta rooliisi kuuluu tiettyjen vastuiden sekä organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien johtaminen.

Yrittäjä

Sinulla on oma yritys ja johdat sen toimintaa.

Koulutussisällöt ja -päivät:

 1. Orientaatio – Johtajana toimiminen | 1 pv | 5.10.2023
 2. Johtamisfilosofia ja itsensä johtaminen | 2 pv | 9.-10.1.2024
 3. Strategian ja toimintaympäristön johtaminen | 2 pv | 13.-14.3.2024
 4. Henkilöstön johtaminen | 2 pv | 12.-13.6.2024
 5. Liiketoiminnan ja talouden johtaminen | 2 pv | 25.-26.9.2024
 6. Oman johtajaprofiilin synnyttäminen | 2 pv | 27.-28.11.2024

Oppisopimusopiskelua, johon sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi käytännön kokeilut omassa työssä, tiedonhankinta kirjallisuuden kautta sekä mahdolliset vertaistapaamiset ja benchmark-vierailut

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset kaksi

 • Strategiatyön johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Talouden johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutustu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin (eperusteet).

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä johtamalla ja kehittämällä yrityksen tai vastuualueensa henkilöstöä, toimintaa ja taloutta.

Koko tutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin vuoden. Osallistujan on myös mahdollisuus ottaa tavoitteeksi tutkinnon osan suorittaminen koko tutkinnon sijasta. Kesto ja tutkinnon suorittaminen ovat yksilöllisiä. Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa sovimme lähi- ja etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusmuoto ja opiskelijamaksu

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Tutustu oppisopimuskoulutukseen.

Opiskelijalta veloitetaan opiskelijamaksu 100 euroa. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

Ammattitutkinnon suorittamisesta voidaan myöntää tutkintostipendi, joka on veroton kertakorvaus, suuruudeltaan 414 euroa. Lisätietoa täältä.

Hae koulutukseen

Kysy lisää

Opettaja Tuulikki Harju-Hytönen p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@step.fi