Päiväkoti Valona on 1.8.2022 alkaen STEP-päiväkoti

Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä yksityinen Päiväkoti Valona Järvenpäässä toimii 1.8.2022 lähtien nimellä STEP-päiväkoti. Nimenmuutoksen taustalla on Päiväkoti Valonan liittyminen osaksi Kirkkopalvelujen ylläpitämää STEP-koulutusta. Liittymisen myötä STEP-päiväkoti ja STEP-koulutus tiivistävät yhteistyötään. STEP-päiväkoti toimii jatkossa STEP-koulutuksen päiväkotina ja oppimisympäristönä kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

STEP-koulutus on suurin varhaiskasvatuksen toisen asteen kouluttaja Suomessa. STEP-koulutus järjestää varhaiskasvatuksen toimialan ammatillista koulutusta lastenhoitajille, lähihoitajille sekä lisä- ja täydennyskoulutusta työelämässä toimiville varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varhaiskasvatuksen ammatillisissa opinnoissa keskiössä on osaamisen hankkiminen aidoissa työelämäympäristöissä. STEP-päiväkoti tarjoaa jatkossa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia työelämäosaamisen hankkimiseen. Varhaiskasvatuksen koulutuspolkua on mahdollista jatkaa toiselta asteelta aina korkeakouluopintoihin asti, varhaiskasvatuksen opettajaksi.

STEP-päiväkodin lapset, varhaiskasvatuksen opiskelijat ja päiväkodin henkilöstö sekä STEP-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö tulevat muodostamaan STEP-päiväkotiin oppivan yhteisön, jossa eri ikäiset toimijat oppivat toinen toisiltaan. Oppivan yhteisön yhteisenä teemana, punaisena lankana on varhaiskasvatus. Oppivaan yhteisöön liittyvät myös muut työelämäkumppanit sekä varhaiskasvatuksen korkeakoulujen tutkimus ja kehittämistyö.

STEP-päiväkoti jatkaa Päiväkoti Valonan tuttua, turvallista ja lapsilähtöistä toimintaa yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Teemme työtämme edelleen lasten ja perheiden parhaaksi suurella sydämellä.

LISÄTIEDOT:
Helena Ahonen, opetusneuvos, KT,  rehtori / STEP-koulutus
helena.ahonen@step.fi
p. 040 537 0999

Riitta Olander, päiväkodin johtaja
riitta.olander@valonahyvinvointi.fi
p. 040 579 8373