Kristillinen kasvatus tutkinnon osa

Ammatillinen täydennyskoulutus

Kristillinen kasvatus tutkinnon osa (15 osp)

Kristillinen kasvatus tutkinnon osa on paikallinen, valinnainen osa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa.

Haluatko syventää osaamistasi kirkon laaja-alaisessa kasvatustyössä ja kehittää pedagogisia valmiuksiasi? Pohditko omaa identiteettiäsi kirkon työntekijänä? Koulutuksessa vahvistat osaamistasi lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa, raamattuteologiassa sekä perehdyt kirkon kasvatuksen monipuolisiin toimintamalleihin.

Kristillinen kasvatus tutkinnon osa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • noudattaa Suomen kirkon kasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
  • reflektoida omaa identiteettiään kirkon työntekijänä ja hengellisen kasvun tukijana
  • toteuttaa pedagogista toimintaa seurakunnassa
  • soveltaa kirkon opin keskeistä sisältöä
  • käyttää Raamatun kertomuksia työssään
  • ​suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelus- ja hartauselämää työryhmän jäsenenä.

Toteutus

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen. Opiskelu on monimuotoista sisältäen lähi- ja/tai verkko-opintoja sekä työskentelyä seurakunnan lapsi- ja perhetyössä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näyttö järjestetään työpaikalla aidossa työelämän tilanteessa.

Seurakunnan lastenohjaajan kelpoisuuteen vaaditaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, johon sisältyy Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä -tutkinnon osa.

Lisätietoja

Liimatainen, Eija, koulutuspäällikkö,
p. 044 712 4976
eija.liimatainen@step.fi