Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

12.08.2024 — 29.05.2024
Hakuaika:
15.02.2024 — 15.08.2024
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Lähihoitajan työstä kiinnostuneet.

Koulutuksen kuvaus

Lähihoitaja tekee merkityksellistä työtä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Lähihoitaja kohtaa erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Lähihoitaja edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, kasvua ja osallisuutta.

Lähihoitajat työskentelevät moninaisissa työympäristöissä. Näistä esimerkkeinä päiväkoti, lastenkoti, ikääntyvien hoivakoti, vammaisten ryhmäkoti, vuodeosasto, asiakkaan koti ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitokoti.

Toteutus: opetus toteutetaan päiväopetuksena verkkovälitteisenä lähiopetuksena, verkossa tehtävillä oppimistehtävillä, käytännön taitojen harjoittelulla oppilaitoksessa sekä työpaikoilla.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
opinto-ohjaaja
Tiina Hynninen

+358401934893