Tukea tuen antajille Ruokolahti

13.11.2024 — 14.11.2024
Hakuaika:
29.01.2024 — 30.10.2024
Ruokolahti
Osaamista täydentävät koulutukset
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: 150€ (sis. kahvit ja lounaan kurssipäivinä)
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisopettajille ja oppimisen tuen hallinnosta vastaaville (esim. rehtori tai opetuspäällikkö, pienissä kunnissa opetus-ja kasvatusjohtaja/sivistysjohtaja).

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä, opetussuunnitelman perusteita ja Opetushallituksen antamia ohjeistuksia liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Päivien tarkempi sisältö: 

 • Koulujärjestelmä ja tukitoimet eri kouluasteilla
 • Tuen järjestämisen periaatteet ja tukimuodot
 • Tuen tasot: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
 • Pedagogiset asiakirjat
 • Eriyttäminen, opiskelun erityiset painoalueet ja oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto ja oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Oppimisen arviointi ja tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
 • Oppilaan poissaolot ja arviointi
 • Vuosiluokkiin sitomaton opetus
 • Erityiset opetusjärjestelyt (PoL 18 §)
 • Työrauha, kouluun sitouttaminen, poissaolojen ehkäisy ja niihin puuttuminen
 • Pidennetty oppivelvollisuus
 • Toiminta-alueittain järjestetty opetus

Päivien aikana on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella.

 

Kouluttajasta

Pirjo Koivula on tehnyt pitkän uran Opetushallituksen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta vastuussa olevana opetusneuvoksena. Hän on ollut mukana kolmessa tukea kehittävässä ministeriön työryhmässä ja niiden pohjalta tehdyssä lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyössä sekä Opetushallituksen ohjeistusten laadinnassa. Lisäksi hän on toiminut keskeisissä tehtävissä eri kehittämishankkeiden vastuuhenkilönä. Pirjo on ollut mukana useissa ulkoministeriön ja EU:n kehitysyhteistyöhankkeissa Afrikassa ja Aasiassa ja toiminut Suomen edustajana eri kansainvälisissä organisaatioissa, kuten OECD, UNESCO ja UNDP.

Tällä hetkellä Pirjo Koivula kouluttaa opetustoimen henkilöstöä kotimaassa ja Euroopan Komission toimeksiannosta eri maissa sekä toimii kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, mm. koulutuspoliittisena asiantuntijana Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksessa.

 

Aika ja paikka

13.-14.11.2024 klo 9-15 STEP-koulutus, Opistontie 21, 56100 Ruokolahti, Ruokolahti-sali

 

Kustannukset

150e (sis. kahvit ja lounaan)

 

Ilmoittautuminen

Viimeistään 30.10.2024

 

 

 

Lisätietoa:
Koulutuskoordinaattori
Maarit Viljakainen

0503002099