Tieto-osaava

Hankeaika

1.8.2022-31.12.2023

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa oppilaitoksen tiedon tuottamisen prosesseja. Kehittää koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena. Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaitoksen kykyä hyödyntää kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja (esim. Koski ja Vipunen) ja käyttää niitä tehokkaammin operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena. Lisäksi tavoitteena on syventää toimintakulttuuria, joka perustuu tietoon ja sen hyödyntämiseen oppilaitoksessa organisaation eri tasoilla ja samalla kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisessa.

Toimenpiteet

Hanke on laaja verkostohanke (75 osatoteuttajaa), joka on jaettu viiteen eri työpakettiin. Mukana olijat osallistuvat toimintaan kolmessa eri roolissa oman valintansa mukaisesti. Roolit ovat työpaketin vetäjä, kehittäjä ja osallistuja. Verkostomaisen toimintatavan avulla jaetaan tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä huomioiden, että oppilaitokset ovat hyvin eri vaiheissa tietojohtamisessa ja tiedolla johtamisessa.

Työpaketit ovat

  1. Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen,
  2. Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta,
  3. Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä,
  4. Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien (HOKS) laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen sekä
  5. Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen.

Step-koulutus osallistuu kehittäjän roolissa työpaketteihin kolme ja neljä sekä osallistujan roolissa kaikkiin työpaketteihin.

Tulokset

Tulokset syntyvät työpakettityöskentelyssä sekä muiden juuri päättyneiden tai meneillään olevien samaan aiheeseen liittyvien hankkeiden tulosten hyödyntämisestä ja ottamisesta käyttöön.

Tiedon tuottoon ja keruuseen liittyvät prosessit, niiden mittaaminen ja arvioiminen sekä tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen on kehittynyt hankkeen aikana. Valtakunnallisissa palveluissa ja tietovarannoissa oleva tiedon laatu on parantunut esim. eHOKS, valtakunnallinen opinto- ja tutkintorekisteri, opiskelija- ja työelämäpalaute. Lisäksi eHOKSin tietosisältö on aiempaa kattavampaa, ajantasaista ja virheettömämpää. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää kansallista indikaattori- ja tilastotietoa oman toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tukena mm. eHOKS, Koski, opiskelija- ja työelämäpalaute ja Vipunen. Uusia yhteisesti suunniteltuja ja kehitettyjä kansallisia mittareita ja indikaattoreita on otettu käyttöön. Tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin malli tukee koulutuksenjärjestäjien johtoa tietojohtamisessa. Tietojohtamisen osaamisen kartoitusmalli on otettu käyttöön ja itsearviointia hyödynnetään.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkostokumppanit ( oppilaitokset)

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, hankkeen koordinaattori
Osatoteuttajina 75 koulutuksen järjestäjää

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

Opintohallintojärjestelmätoimittajat Visma (Primus – Wilma – Kurre) ja Solenovo (Studenta+), TTS:n koordinoima Digitalisaation johtaminen- hankeverkosto sekä Omnian ja TTS:n välinen koordinaattorien yhteistyö, Stadin AO:n koordinoima Oppimisanalytiikan hankeverkosto (Omnia kumppanina hankkeessa) sekä KARKKI-verkosto (Omnia koordinaattori)

Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka eivät ole tässä hankkeessa mukana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus

Lisätietoja

Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223
Katja Virta
Laatupäällikkö Järvenpää Katja.Virta@step.fi +358 443590012

Etusivu – Tietojohtamisen kehittäminen -hanke 2022–2023 (tietoosaava.fi)