Lähihoitajakoulutuksen lisäys

Hankeaika

1.1.2021-31.12.2025

Tavoitteet

Tavoitteenamme on lisätä lähihoitajakoulutuksen opiskelijoiden määrää STEP-koulutuksessa. Kannamme osaltamme yhteiskuntavastuuta hoitoalan työvoimapulan parantamiseksi. Tavoitteenamme on tähdätä koko lähihoitajatutkinnon suorittamiseen, sekä aiemmin tutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen.

Tarkoituksenamme on myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rekrytointi sekä koulutuspolun rakentaminen hoiva-avustajasta lähihoitajatutkintoon. Suunnitelmanamme on lisätä lähihoitajakoulutusta vuosittain (2021-2025) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusten mahdollistamana.

Toimenpiteet

Opiskelijarekrytoinnin, markkinoinnin ja työelämälähtöisen suunnittelun tehostaminen. Tässä työssä ovat mukana meidän sosiaali- ja terveysalamme koulutuspalvelut, asiakasvastaavat ja työelämäasiantuntija. Työelämäasiantuntija on rekrytoitu erillisavustuksella tähän työhön. Teemme jalkautuvaa opiskelijarekrytointia ja yhteistyötä sote-alan työnantajien ja viranomaisten kanssa. Tähän kehittämistyöhön on perustettu projektiryhmä, jonka suunnittelee ja seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Tulokset

Tuloksista raportoimme vuosittain ja kehittämiskauden päättyessä.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Lisätietoja

Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223
Pilvi Peltola
työelämäasiantuntija Järvenpää Pilvi.Peltola@step.fi +358 401217612

Lue lisää

42 miljoonaa koronaviruksen vaikutusten tasoittamiseen ammatillisessa koulutuksessa sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)