Lähihoitajakoulutuksen lisäys

Hankeaika

1.1.2021-31.12.2021 / 2024

Tavoitteet

Tavoitteenamme on lisätä lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuosien määrää STEP-koulutuksessa 40 opiskelijavuodella. Lisäksi kohdennamme tarkoitukseen jo aiemmin myönnettyjä opiskelijavuosiresursseja koulutusten kysynnän mukaan. Tavoitteenamme on tähdätä koko lähihoitajatutkinnon suorittamiseen, sekä aiemmin tutkinnon suorittaneen osaamisen täydentämisestä ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen.

Tarkoituksenamme on myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rekrytointi sekä koulutuspolun rakentaminen hoiva-avustajasta lähihoitajatutkintoon. Suunnitelmanamme on lisätä lähihoitajakoulutusta vuosittain (2020- 2024) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusten mahdollistamana.

Toimenpiteet

Opiskelijarekrytoinnin, markkinoinnin ja työelämälähtöisen suunnittelun tehostaminen. Tässä työssä ovat mukana meidän sosiaali- ja terveysalamme koulutuspalvelut, asiakasvastaavat ja työelämäasiantuntija. Työelämäasiantuntija on rekrytoitu erillisavustuksella tähän työhön. Teemme jalkautuvaa opiskelijarekrytointia ja yhteistyötä sote-alan työnantajien ja viranomaisten kanssa. Tähän kehittämistyöhön on perustettu projektiryhmä, jonka suunnittelee ja seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Tulokset

Tuloksista raportoimme vuosittain ja kehittämiskauden päättyessä.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Lisätietoja

Peltola Pilvi, työelämäasiantuntija
pilvi.peltola@step.fi
p. 040 121 7612

Lehtiniemi Soili, koulutusjohtaja
soili.lehtiniemi@step.fi
p. 040 748 1223

Lue lisää

42 miljoonaa koronaviruksen vaikutusten tasoittamiseen ammatillisessa koulutuksessa sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen – OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)