Steppi Hoiva-avustajaksi

Tavoitteet

Tavoitteenamme on lisätä hoiva-avustajaopiskelijoiden määrää hankkeen kautta 45 opiskelijalla vuosien 2022-2023 aikana. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa hoiva-avustajaopinnot tai osia siitä. Opinnot voi myöhemmin sisällyttää esim. lähihoitajakoulutukseen. Keskeiset tavoiteltavat kohderyhmät ovat maahanmuuttajataustaiset (ml. ukrainalaiset) henkilöt ja muut vailla toisen asteen tutkintoa, työssä tai työelämän ulkopuolella olevat.

Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä STEP-kansanopiston kanssa, osa opiskelijoista rekrytoidaan meneillään olevilta linjoilta. STEP-kansanopisto vastaa kieli- ja kulttuuriopinnoista ja osittain opiskelijoiden rekrytoinnista. Järjestämme opiskelijoille tukea niin kielen opetuksen, kuin oppimisvalmiuksia tukevien- ja digitaalisiin taitoihin liittyvien opintojen osalta. Tukitoimien suuruus on noin 50 % kokonaisuudesta. Tukitoimia järjestetään myös työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet

Järjestämme hankkeen aikana kolme koulutusta, jotka toteutetaan Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Imatralla. Opinnot toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti ja työvaltaisesti.

Työelämän yhteistyökumppanit ovat mukana suunnittelussa ja koulutusten toteuttamisessa työpaikoilla. Hakevaan toimintaan palkataan kokoaikainen työntekijä. Teemme jalkautuvaa opiskelijarekrytointia ja yhteistyötä sote-alan työnantajien ja viranomaisten kanssa. Kehittämistyöhön on perustettu projektiryhmä, jonka suunnittelee ja seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Tulokset

Tuloksista raportoimme hankkeen päättyessä.

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223
Pilvi Peltola
työelämäasiantuntija Järvenpää Pilvi.Peltola@step.fi +358 401217612

Lue lisää

jotpa.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet