OPVA haltuun – framåt med SSS

Hankeaika

1.8.2022-1.4.2024

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. OPVA-koulutuskokonaisuuden sisältöjen tukee tukea opiskelijan yksilöllisiä tarpeita ja hyödyntää jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä opintojen toteutuksessa. Näitä sisältöjä ovat muun muassa matemaattiset perustaidot, tietotekninen osaaminen, kielivalmiudet (S2 ja vieraat kielet) ja työelämävalmiudet.

Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen oppilaitosten käytäntöön sekä korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien laatiminen. Tämän lisäksi tavoitteena on koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kehittäminen OPVAn toteuttamisessa. Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Toimenpiteet

Hankkeen työryhmän suunnittelee ja toteuttaa yhdessä hallinto- sekä opetushenkilöstön kanssa OPVA-toteutusmallin pilotoinnin hankkeen aikana. Työryhmä seuraa toteutusmallin käytännön toteutusta ja tekee tarvittavia tukitoimia yhdessä OPVA-toiminnasta vastaavien kanssa. Erityisenä kehittämisen kohteena on opiskelumateriaalien selkokielisyys ja kielitietoisuus. OPVA-pilotin aikana laaditaan ja parastetaan opiskelumateriaalia, joka annetaan koko opetushenkilöstön käyttöön.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on oppilaitokselle suunniteltu OPVA-toteutusmalli, joka toteutetaan kaikille kampuksille. Yhtenäisen mallin tuloksena opiskelijoiden mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hankkeen aikana kootaan opetusmateriaali, joka tulee koko opetushenkilöstön käyttöön.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Lisätietoja

Noora Granvik
opettaja Kaustinen Noora.Granvik@step.fi +358 405950347
Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223

Erityisavustus: strategiarahoitus opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittämiseen – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPVA haltuun – Framåt med SSS – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

Verkostokumppanit

Turun kaupunki, hankkeen koordinaattori
Osatoteuttajina 63 koulutuksen järjestäjää