Digiosaava -Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Hankeaika

1.1.2022-31.12.2023

Tavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen vahvistaminen. Tuetaan koulutuksenjärjestäjien uusien pedagogisten teknologioiden laajaa hyödyntämistä ja digitaalisen oppimisympäristöjen kehittämistä. Tavoitteena on luoda kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakentaa siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi tavoitteena on edistää ja parantaa organisaatioiden digikyvykkyyttä.

Toimenpiteet

Hanke on laaja verkostohanke (77 osatoteuttajaa), joka on jaettu kahdeksaan eri kehittämistyön osa-alueeseen. Osa-alueiden teemojen kehittämistyö on jaettu koulutuksenjärjestäjille, jotka organisoivat teeman sisällöllistä tuottamista. Mukana olijat osallistuvat toimintaan kolmessa eri roolissa oman valintansa mukaisesti. Roolit ovat osa-alueen vetäjä, kehittäjä ja osallistuja. Verkoston avulla jaetaan tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä huomioiden, että oppilaitokset ovat hyvin erilaisissa digitalisaatio-osaamisen kasvuvaiheissa.

Osa-alueiden teemat ovat

  1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää,
  2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen,
  3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen,
  4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri,
  5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka,
  6. Digitalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa,
  7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen,
  8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

STEP-koulutus osallistuu kehittäjän roolissa osa-alueisiin yksi ja kahdeksan sekä osallistujan roolissa muihin osa-alueisiin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Virtuaalinen osaamiskampus, joka mahdollistaa kohderyhmille suunnatut osaamisen kehittämispolut. Osaamispolun sisältämä pilkottu ja teemoitettu aineisto auttaa organisaatioita kehittämään ja suunnittelemaan omaa digitalisaatiotaan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyky vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin vahvistuu. Organisaatioiden oma digikyvykkyys on parantunut.

Tulokset syntyvät osa-aluetyöskentelyssä sekä muiden juuri päättyneiden tai meneillään olevien samaan aiheeseen liittyvien hankkeiden tulosten hyödyntämisestä ja ottamisesta käyttöön.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkostokumppanit (oppilaitokset)

TTS Työtehoseura Ry, hankkeen koordinaattori

77 koulutuksen järjestäjää osatoteuttajina

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

3D Bear Oy, Stadin AO:n koordinoima Oppimisanalytiikan hankeverkosto sekä KARKKI-verkosto (Omnia koordinaattori)

Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka eivät ole tässä hankkeessa mukana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus

Lisätietoja

Marjo Jaakonsaari
Opettaja Järvenpää Marjo.Jaakonsaari@step.fi +358 443599066
Katja Virta
Laatupäällikkö Järvenpää Katja.Virta@step.fi +358 443590012
Tiina Kuusisto
Verkkopedagogiikan kehittäjä Järvenpää tiina.kuusisto@step.fi +358 405169963

Lue lisää hankkeesta