Strapetsi – Strategisen pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankeaika

1.12.2023-31.12.2024 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi. 

Toimenpiteet

Hanke on verkostohanke, jossa on mukana 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. 

Hankkeen toiminta toteutetaan neljässä eri kehittämiskokonaisuudessa ja STEP-koulutus on mukana Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtamisen sekä Osaamisen ja henkilöstön johtamisen kokonaisuuksissa. Seuraamme myös aktiivisesti kahden muun kehittämiskokonaisuuden Laadunhallinnan ja johtamisen osaamisen ja Tulevaisuuden ja visionäärisen johtamisen kehittämiskokonaisuuksien työtä ja sieltä mahdollisesti syntyviä hyviä käytänteitä ja kertyvää hyödynnettävää tietoa. Lisäksi hankkeessa on oma ruotsinkielinen kokonaisuutensa, jonka teemat läpileikkaavat kaikkien kehittämiskokonaisuuksien sisältöjä. 

Turun kaupunki toimii koko hankkeen vetovastuussa, mutta kaikilla kehittämiskokonaisuuksilla on omat vetovastuulliset organisaatiot. Kehittämiskokonaisuuksien tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa, sen lisäksi tehdään oppilaitoksissa kehittämistyötä hankkeen suuntaviivojen mukaisesti. Maaliskuussa 2023 on toteutettu aloituskysely, minkä perusteella suunnataan koulutusta mukana oleville organisaatioille. 

Hankkeen aikana rakentuu Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtamisen kehittämiskokonaisuudessa pedagogiikan ja asiakkuuksien johtamisen toimintamalli, selvitys työllisyysalueiden ja oppilaitosten yhteistyömalleista, yhteistyö kehittyy työllisyysalueiden toimijoiden kanssa ja syntyy koulutuspaketit oppilaitoksille.  

Laadunhallinnan ja –johtamisen osaamisen kehittämiskokonaisuudessa työstetään koulutusmallia laadunhallintaan ja –johtamiseen, hyödynnetään parhaita käytäntöjä ja vahvistetaan vertaisoppimista.  

Osaamisen ja henkilöstön johtamisen kehittämiskokonaisuudessa syntyy osaamisen johtamisen kehittämismalli, jossa huomioidaan ennakointiosaaminen sekä kerätään henkilöstön johtamiseen ja osaamisen seurantaan sopivia mittareita tiedolla johtamisen avuksi. 

Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen kehittämiskokonaisuudessa syntyy toimintamalli, jolla vahvistetaan tulevaisuuden ennakointikeinojen ja tapojen hyödyntämistä strategisella tasolla, autetaan koulutuksen järjestäjiä vastaamaan paremmin toiminta-alueensa työelämän osaamistarpeisiin, edistetään koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyötä ja lisätään työelämän ja opiskelijoiden osallisuutta koulutustarjonnan kehittämiseksi. Lisäksi syntyy yhteistyöverkostoja. 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Verkostokumppanit

Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Verkostossa on mukana 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Lisätietoja

Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223
Sebastian Kotonen
Vararehtori Sebastian.Kotonen@Kirkkopalvelut.fi +358404838487
Katja Virta
Laatupäällikkö Järvenpää Katja.Virta@step.fi +358 443590012
Carita Sirkka
Koulutuspäällikkö Järvenpää Carita.Sirkka@step.fi +358 447124994
Tiina Parkkinen
Koulutusjohtaja (ammattiopisto, suomenkieliset palvelut) Pieksämäki Tiina.Parkkinen@step.fi +358 407278777