STEP on johtamis- ja kehittämiskoulutuksen asiantuntija, joka tarjoaa työyhteisöille ja yksilöille täsmätarpeisiin suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa – ja tarjoavat hienoja mahdollisuuksia oman työnkuvan laajentamiseen tai syventämiseen. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto sujuvasti työ ohessa 

Omaan osaamiseen panostaminen kannattaa aina. Se saattaa avata uusia mielenkiintoisia ovia, lihottaa palkkapussia tai tarjota kaivatun lisäpotkun jo pitkään kyteneiden ammatillisten haaveiden toteuttamiseen. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat ammattitaidon kehittämisen työuran aikana, joten opiskelu ei välttämättä vaadi edes oman talouden järjestelyjä. Osa tutkinnoista soveltuu henkilöille, joilla on jo hankittua osaamista kyseiseltä alalta aiemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella. Osa tutkinnoista taas on tarkoitettu alalle vasta tuleville. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opetus toteutetaan oman työn ohella päivä- tai iltaopetuksena sekä lähi- tai etäopetuksena riippuen koulutuskokonaisuudesta. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan omaan elämäntilanteeseen sopiva osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja osaaminen. Siinä määritellään myös opintojen kesto, joka keskimääräisesti on noin 1–1,5 vuotta. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen kehittämisessä. Silloin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan erityisesti sen hetkiset työn ja osaamisen kehittämisen tarpeet

STEP-koulutus on yritysten, järjestöjen ja työyhteisöjen luottokumppani

STEP-koulutus on johtamis- ja kehittämiskoulutuksen konkari, joka toimii monien yritysten, järjestöjen ja työyhteisöjen koulutuskumppanina. Kokeneena kouluttajana osaamme huomioida erilaisten organisaatioiden ja yksilöiden osaamisen kehittämisen tarpeet. Tunnemme myös kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan muuttuvan toimintaympäristön ja ammatteihin kohdistuvan muutoksen. Siksi koulutuksemme tukevat aidosti olemassa olevia kehitystavoitteita ja rakentavat entistä toimivampaa arkea. Lisäksi asiantuntijamme voivat toimia työyhteisönne omina sparraajina ja auttaa varmistamaan koulutustavoitteiden sekä organisaation strategian toteutumisen. 

Touhulassa panostetaan johtamisosaamiseen 

Hyvä johtaminen vaikuttaa keskeisesti henkilöstön hyvinvointiin. Touhula-päiväkodeissa asia koetaan niin tärkeäksi, että esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti.

 Lue miten yhteistyö STEP-koulutuksen kanssa on sujunut >

Viadia sai koulutuksella osaamisensa esiin  

Viadia Keski-Uusimaa ry valitsi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon sekä erikoisammattitutkinnon henkilöstönsä kehittämiseen.

Katso videolta miten koulutus vaikutti sekä tiimin itsetuntoon että osaamiseen >

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista lastensuojelutyöhön   

Ammatillisten Perhekotien Liiton puheenjohtaja, Marja Keisanen, oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kahta eri tutkintokoulutusta.

Lue miten kehitystyö vietiin käytännön tasolle >

Tutustu ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja ota meihin yhteyttä!

Uuteen ammattiin tähtäävät koulutukset:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 

Alakohtaista osaamista täydentävät koulutukset:

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Muistihoitaja EAT

Lisätietoa opiskelijoille sekä organisaatioille räätälöitävistä koulutuspalveluista: 

Etelä-Suomi

Mirkka Aivelo
Aluepäällikkö Järvenpää Mirkka.Aivelo@step.fi +358 447124970

Itä- ja Keski-Suomi

Riikka Heikkonen
Aluepäällikkö Pieksämäki riikka.heikkonen@step.fi +358 405281527

Länsi-Suomi

Simo Ikola
Koulutusjohtaja, Turvallisuuspäällikkö Lapua Simo.Ikola@step.fi +358 405549156

Svenskfinland

Sabina Forsbacka
regionchef Sabina.Forsbacka@step.fi +358 404875316