Together – live long learning skills for everybody 3

Hankeaika

1.8.2019-31.7.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämäkumppaneiden kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä ja ammatillista osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työelämässä tapahtuva osaamisen hankkiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä kehittää opiskelijan ja henkilöstön työelämätaitoja sekä sisäistä yrittäjyyttä

Toimenpiteet

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot huolehtivat yhteydenpidosta eurooppalaisiin kumppaniorganisaatioihin. Hanke tukee opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän edustajien kansainvälisiä liikkuvuuksia  yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniorganisaatioiden kanssa sekä antaa taloudellista tukea liikkuvuuden toteuttamiseen. Yksilöliikkuvuuksien lisäksi hankkeessa on mahdollista toteuttaa ryhmäliikkuvuuksia. Tukea tarvitsevan  opiskelijalle on mahdollista saada tukihenkilö kansainväliseen liikkuvuuteen mukaan.  Näillä toimenpiteillä lisätään opiskelijoiden tasavertaista mahdollisuutta osallistua kansainvälisille liikkuvuusjaksoille.

Tulokset

Kansainvälisen liikkuvuuden  myötä opiskelijoiden ammatillinen osaaminen kasvaa, kielitaito ja rohkeus käyttää vierasta kieltä kehittyy, kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kansainväliset työnsaantimahdollisuudet vahvistuvat.

Henkilöstön ja työelämän osalta kansainväliset liikkuvuusjaksot syventävät omaa ammatillista osaamista sekä lisäävät eri kulttuurien tuntemusta.

Rahoittaja

Erasmus+

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa

Verkostokumppanit

Jyväskylän kristillinen opisto
Portaanpään opisto
Turun kristillinen opisto
Kalajoen kristillinen opisto
Suomen Diakoniaopisto

Lisätietoja

Merja Reunanen, opettaja
merja.reunanen@step.fi
p. 0400 372 090

Anu Thil, opettaja
anu.thil@step.fi
p. 044 756 6025

Tutustu hankkeeseen Instagramissa